Bełchatów: Ponad 3 mln zł na wsparcie rodzin z naszego regionu
Rodziny zastępcze i dzieci z placówek opiekuńczych w powiecie Bełchatowskim mogą liczyć na znaczące wsparcie dzięki nowemu projektowi „Daj sobie szansę”. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę ponad 3,3 mln zł, program będzie realizowany przez najbliższe trzy lata, oferując szeroką gamę usług i możliwości.
  1. Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł na projekt „Daj sobie szansę”.
  2. Wsparcie dla rodzin zastępczych, dzieci z placówek oraz ofiar przemocy domowej.
  3. Rozbudowa oferty psychoterapeutycznej i edukacyjnej.
  4. Organizacja obozów profilaktycznych i kursów specjalistycznych.

Projekt „Daj sobie szansę” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie został wybrany w konkursie „Usługi na rzecz rodziny” organizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,55 mln zł, z czego ponad 3,3 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wsparcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, usamodzielniających się wychowanków oraz rodzin w kryzysie, w tym tych dotkniętych przemocą domową. Rozbudowa oferty pomocy ma na celu nie tylko poprawę jakości życia beneficjentów, ale także ich rozwój osobisty i społeczny.

W ramach projektu, od czerwca 2024 r. do maja 2027 r., zostaną zrealizowane różnorodne zadania. Przewiduje się rozwój usług specjalistycznych, takich jak rozszerzenie oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej, terapia rodzinna, pomoc prawna, hipoterapia, terapia logopedyczna oraz konsultacje psychiatryczne. Dodatkowo, projekt zakłada wyrównywanie braków w nauce poprzez korepetycje z różnych przedmiotów.

Kluczowym elementem projektu są także usługi z zakresu profilaktyki i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w obozach profilaktycznych, warsztatach psychoterapeutycznych, zajęciach na basenie, tanecznych oraz sportowych. Rodzice zastępczy będą mieli dostęp do grup wsparcia oraz szkoleń i warsztatów, a także zapewnioną opiekę nad dziećmi podczas tych spotkań.

Nie zabraknie również inicjatyw rozwijających potrzeby edukacyjno-kulturalne, takich jak wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i muzeów oraz obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielnienia przewidziano kursy prawa jazdy, warsztaty fotograficzne i kulinarne oraz dostęp do mieszkań treningowych.

Projekt uwzględnia także rozwój usług Punktu Interwencji Kryzysowej, oferując poradnictwo psychologiczne, porady prawne, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych dotkniętych przemocą. Przewidziane są również zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc oraz superwizja dla pracowników realizujących te zajęcia.

Wreszcie, rozwój usług szkoleniowych dla pracowników Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR obejmuje superwizję dla psychologów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz różnorodne szkolenia.

Projekt „Daj sobie szansę” to kompleksowe wsparcie, które ma na celu nie tylko pomoc w bieżących problemach, ale także długofalowy rozwój i poprawę jakości życia rodzin zastępczych, dzieci z placówek opiekuńczych oraz ofiar przemocy domowej w powiecie Bełchatowskim.


Powiat