Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: najważniejsze informacje dla mieszkańców
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Warto już teraz zapoznać się z najważniejszymi informacjami, aby sprawnie oddać swój głos.
  1. Wybory odbędą się 9 czerwca.
  2. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.
  3. W mieście działać będzie 28 Obwodowych Komisji Wyborczych.
  4. Karty do głosowania otrzymają tylko osoby pełnoletnie, posiadające prawa wyborcze.

W naszym mieście wybory będą obsługiwane przez 28 Obwodowych Komisji Wyborczych, które tradycyjnie będą miały swoje siedziby w miejskich szkołach oraz przedszkolach. Dodatkowo, specjalne lokale wyborcze zostaną utworzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które są bezpośrednie i proporcjonalne, Polacy wybiorą 53 europosłów. Oznacza to, że kandydat z danej listy, który uzyska największą liczbę głosów, będzie miał pierwszeństwo w podziale mandatów.

Aby oddać ważny głos, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel. Na karcie do głosowania trzeba postawić znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata i tylko na jednej liście. Głos będzie nieważny, jeśli zaznaczymy więcej niż jednego kandydata.

Prawo do głosowania mają wszyscy, którzy do dnia wyborów ukończą 18 lat. Wyjątkiem są osoby pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz osoby pozbawione praw wyborczych przez Trybunał Stanu.

Pełną listę i adresy wszystkich komisji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz za pośrednictwem profilu zaufanego na portalu gov.pl. Usługa ta jest także dostępna w aplikacji mObywatel.


Źródło: Urząd Miasta