Powiat Bełchatowski: XXIV Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Śląskich 1863 r.
Ponad dwieście osób, śladami bohaterów z przeszłości, przemierzyło drogę poświęcenia i pamięci. Marsz upamiętniający postać powstańców z 1863 roku to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi coraz liczniejsze grono uczestników, pragnących uczcić walkę o wolność ojczyzny.
  • Bełchatowscy patrioci uczcili pamięć bohaterów styczniowych.
  • Dwie trasy marszu pozwoliły na aktywne zaangażowanie mieszkańców.
  • Wicestarosta Jacek Bakalarczyk podkreślił znaczenie marszu dla narodowej pamięci.
  • Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "ERSKA" odpowiedzialne za organizację wydarzenia.

Bełchatów i okolice ponownie stały się miejscem, gdzie historii Polski nadano wymiar fizyczny poprzez XXIV Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. W tym roku uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy, a ich decyzje determinowały możliwość uczestniczenia w różnych punktach programu pełnego patriotycznej zadumy.

Wydarzenie to, mające na celu upamiętnienie bohaterskich czynów powstańców z 1863 roku, przyciągnęło zarówno lokalnych samorządowców, jak i mieszkańców pragnących wyrazić swój szacunek i pamięć. Na uczestników marszu, niezależnie od wybranej trasy, czekała na zakończenie ciepła pociecha w postaci gorącego posiłku, a także symboliczne potwierdzenie udziału w postaci specjalnie przygotowanych odznak.

Tradycyjnie, marsz był także okazją do złożenia kwiatów przy historycznych miejscach związanych z powstaniem styczniowym, takich jak pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie, cmentarz w Grocholicach czy mogiła powstańców w Kaszewicach. "Ten marsz ma wieloletnią tradycję i symbolizuje naszą historię. Idziemy w nim, by oddać cześć i pamięć tym wszystkim, którzy zginęli stawiając czoła rosyjskiemu zaborcy, i których czyny obudziły dążenia niepodległościowe w polskim narodzie" – mówi Wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Podsumowując, Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych jest nie tylko formą dbania o lokalną tradycję i pamięć narodową, ale również okazją do integracji społeczności, która pod honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr, w wyjątkowy sposób przypomina o ważnych kartach polskiej historii. Organizacja tego wydarzenia przez Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "ERSKA" wskazuje na aktywne zaangażowanie lokalnych instytucji w życie kulturalne i społeczne regionu.


Opierając się na: Powiat Bełchatowski