Starostwo Powiatowe w Bełchatowie: Powiat otrzymał wsparcie dla rodzin zastępczych
Rodzinne formy opieki zyskują na znaczeniu – Powiat Bełchatowski z nowym dofinansowaniem.
  • Powiat Bełchatowski pozyskał fundusze na wsparcie rodzin zastępczych.
  • Program rządowy przyczynił się do finansowej pomocy dla zawodowych opiekunów.
  • Łączny koszt projektu to blisko 170 tys. zł, z czego ponad 54 tys. zł stanowi dofinansowanie.

Mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego mogą odetchnąć z ulgą, gdyż lokalna społeczność rodzin zastępczych otrzymała znaczące wsparcie finansowe. Jest to efekt umowy z dnia 28 grudnia 2023 r., która została zawarta z Wojewodą Łódzkim. Dzięki niej zawodowi opiekunowie, którzy na co dzień poświęcają swoje serca i czas na wychowanie dzieci w potrzebie, zostali docenieni i otrzymują wsparcie.

Nie jest to byle jaka pomoc – program rządowy zasilił powiatową kasę kwotą 54 400 zł, co stanowi znaczące dofinansowanie z Funduszu Pracy. Z tych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla tych, którzy pełnią szlachetne role w systemie pieczy zastępczej. Okres rozliczeniowy objął czas od czerwca do grudnia 2023 roku, co pokazuje, że pomoc jest kontynuacją trwałego wsparcia dla opiekunów.

Podkreślenia wymaga fakt, że środki finansowe są alokowane na konkretne cele. Dofinansowanie pomogło w szczególności dwóm zawodowym rodzinom zastępczym, jednemu prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz trzem rodzinnym pogotowiom opiekuńczym. To dzięki nim dzieci znajdują bezpieczną przystań i wrażliwą opiekę w najbardziej krytycznym momencie swojego życia.

Całość projektu, którego wartość wynosi 169 992,50 zł, stanowi wyraz zaangażowania władz powiatu w poprawę warunków życiowych najmłodszych jego mieszkańców. Dofinansowanie z programu rządowego to ponad trzydzieści procent tej kwoty, co świadczy o znacznym wsparciu dla lokalnej społeczności. Inwestycja w rodzinne formy opieki to inwestycja w przyszłość i stabilizację społeczną – to przesłanie, które wyraźnie wynika z decyzji o przyznaniu funduszy.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie