Zielone lekcje w nowej ekopracowni w SP nr 5 w Bełchatowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 będą mieli okazję bliżej poznać przyrodę dzięki nowej ekopracowni. Miejsce to, nazwane „Bliżej natury”, otworzyła wiceprezydent Agnieszka Ludwiczak-Maszewska. Pracownia oferuje wiele możliwości do nauki na świeżym powietrzu.
  1. Otwarcie ekopracowni przez wiceprezydent.
  2. Nowe możliwości edukacji ekologicznej.
  3. Elementy ekopracowni: altana, ścieżka dydaktyczna, ogródek z ziołami.
  4. Wsparcie finansowe z WFOŚiGW i miasta.

W środę, 5 czerwca, wiceprezydent Bełchatowa, Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, uroczyście otworzyła nową ekopracownię w Szkole Podstawowej nr 5. Pracownia nosi nazwę „Bliżej natury” i ma na celu zbliżenie uczniów do przyrody oraz rozwijanie ich wiedzy na temat środowiska.

W ekopracowni uczniowie będą mogli korzystać z altany oraz ścieżki dydaktycznej, która obejmuje cztery strefy: wiosenną, letnią, jesienną i zimową. Ścieżka wyposażona jest w tablice informacyjne, które pomogą dzieciom zrozumieć zmieniające się pory roku i ich wpływ na przyrodę. Oprócz tego, w pracowni znajduje się ogródek z ziołami, różnorodna roślinność, karmnik dla ptaków, domek dla owadów oraz budka lęgowa.

Wiceprezydent Ludwiczak-Maszewska podkreśla znaczenie takich miejsc dla edukacji ekologicznej. „Zielone punkty edukacyjne cieszą nas wszystkich, cieszą uczniów i nauczycieli. Nadają określonego charakteru szkole czy przedszkolu. Pracownie pod chmurką pozwalają dzieciom pracować nie w taki tradycyjny sposób, czyli siedząc w ławkach. Tutaj mogą się ruszać, mogą się nawet wiercić, biegać, skakać i uśmiechać. Każde miejsce, które umożliwia dzieciom energetyczne zachowanie, funkcjonowanie zgodnie z ich potrzebami, a także uczenie poprzez zabawę, to zawsze świetny pomysł” – mówi wiceprezydent.

Podobnego zdania jest Dorota Frączyk z łódzkiego Kuratorium Oświaty. „Takie miejsca są bardzo potrzebne. Jak najczęściej wyciągajmy dzieci z ławek, żeby mogły poznawać tę przyrodę naturalnie. I w tej nowej pracowni będą właśnie miały taką możliwość” – dodaje wizytator.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Agata Wojciechowska, zaznacza, że głównym celem ekopracowni jest umożliwienie uczniom kontaktu z naturą. „Takie punkty dydaktyczne na świeżym powietrzu sprzyjają przyswajaniu wiedzy ekologicznej, poznawaniu tajników przyrody. Dzieci mogą się dowiedzieć, co kryje ziemia oraz obserwować różne warunki pogodowe. Naszym założeniem było, aby uczniowie mogli obcować z szeroko pojętą naturą” – podsumowuje Wojciechowska.

Pracownia została sfinansowana dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który przyznał na ten cel 60 tys. zł. Miasto dołożyło do projektu 3,5 tys. zł, co pozwoliło na realizację tego ekologicznego przedsięwzięcia.

W nowej ekopracowni będą odbywać się różnorodne zajęcia ekologiczne i przyrodnicze, w tym lekcje biologii i geografii. Uczniowie będą mogli poznawać świat roślin i owadów oraz zdobywać wiedzę o środowisku w ciekawy i angażujący sposób.


UM Bełchatów