Nowa ulica Stalowa w budowie - umowa podpisana
Rozpoczęła się budowa nowej ulicy w naszym mieście – ulicy Stalowej. Wykonawca ma 18 miesięcy na zakończenie prac, które obejmują nie tylko budowę samej drogi, ale także modernizację infrastruktury towarzyszącej.
  1. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ulicy Stalowej.
  2. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu.
  3. Zakres prac obejmuje budowę drogi, chodników, ścieżki rowerowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
  4. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 10,4 mln zł.

Rozpoczęcie budowy ulicy Stalowej to kolejny krok w modernizacji infrastruktury drogowej naszego miasta. Wykonawcą inwestycji jest spółka FIBA S.C., która wygrała przetarg spośród pięciu zgłoszonych firm. Umowa została już podpisana, a termin realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

Projekt zakłada szeroki zakres prac, w tym budowę drogi o szerokości 5 metrów oraz położenie nawierzchni z kostki brukowej. Oprócz tego, planowane są: budowa i przebudowa chodników, ścieżka rowerowa oraz zjazdy do posesji. Powstanie także plac do zawracania, co z pewnością ułatwi komunikację mieszkańcom okolicznych domów.

Jednak zanim wykonawca przystąpi do budowy samej drogi, konieczne będzie wykonanie prac związanych z infrastrukturą podziemną. Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni oraz fragmentu sieci wodociągowej. Ponadto, w ramach inwestycji powstanie nowe oświetlenie uliczne – przy drodze stanie 35 nowych słupów, a przejście dla pieszych w okolicach ulicy Pabianickiej zostanie dodatkowo doświetlone.

Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 10,4 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu. Pozostała część finansowania to wkład własny miasta. Dzięki temu przedsięwzięciu, mieszkańcy zyskają nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę drogową, która z pewnością poprawi komfort codziennego życia.

Budowa ulicy Stalowej to ważny krok w rozwoju naszego miasta, a zakończenie prac planowane jest na 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Mieszkańcy mogą zatem spodziewać się, że już wkrótce będą mogli korzystać z nowej, funkcjonalnej drogi i towarzyszącej jej infrastruktury.


Na podst. Urząd Miasta