W dwóch szkołach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski będą kolejne nowoczesne ekopracownie. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Członek Zarządu Marek Jasiński podpisali z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę 117.969 złotych na dwa zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej. Zadania dotyczą  utworzenia ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. w Bełchatowie. Na realizację zadań Powiat Bełchatowski przeznaczy dodatkowo 11.250 zł wkładu własnego.
sala eko
Z przyznanych środków finansowych zostaną zakupione dla uczniów obu szkół nowe pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego w dziedzinie geografii, biologii, fizyki i chemii, profesjonalny sprzęt multimedialny oraz wyposażenie klas m.in. w ławki i krzesła uczniowskie, biurko nauczycielskie, gabloty ekspozycyjne, stojaki na mapy, tablice, rolety okienne oraz fototapety o tematyce przyrodniczej. W ZSP nr 1 w Bełchatowie dodatkowo zostaną przeprowadzone prace remontowe sali.