Czy można rozłożyć dług na raty?

Raty kojarzą nam się raczej z zakupami bądź kredytami. Okazuje się, że również długi możemy spłacać w tym trybie. Jakie warunki trzeba spełnić i co należy wiedzieć? Podpowiadamy!

Dlaczego nie warto zwlekać ze spłatą długu

Jak pokazują statystyki, długów w naszym kraju z roku na rok przybywa. Jak podaje raport InfoDług, tyko w 2022 długi Polaków wzrosły o 6,4 mld złotych, czyli o 9% w stosunku do 2021r. Dotyczą one nie tylko przedsiębiorców, lecz także osób prywatnych. Coraz chętniej pożyczamy. Korzystamy z zakupów ratalnych, odroczonych płatności, kart kredytowych, jak również nie boimy się korzystać z pożyczek czy kredytów. Tymczasem przeoczenie choćby jednego terminu płatności, może skutkować powstaniem zaległości, a im więcej zobowiązań, tym zwykle łatwiej o takie niedopatrzenie.

Skąd dowiemy się, że posiadamy dług? Taka informacja może trafić do nas np. w formie wezwania do zapłaty ze strony firmy, w której zalegamy z płatnościami (np. firma telekomunikacyjna). Jest to moment, w którym warto podjąć szybkie i zdecydowane działanie, zwłaszcza jeśli kwota długu nie jest wysoka i możemy ją stosunkowo łatwo spłacić. Na tym etapie możemy zamknąć sprawę zadłużenia bez wyraźnych konsekwencji. Nadmierne zwlekanie może skutkować m.in. wpisem na listę dłużników lub skierowaniem sprawy do firmy windykacyjnej lub na drogę sądową. Posiadanie długu może również utrudnić nam dostęp do produktów bankowych czy zakupów ratalnych (negatywne wpisy), być przeszkodą w nawiązywaniu relacji biznesowych, a w efekcie wywrzeć negatywny wpływ na działanie naszej firmy.

Co może dać rozmowa z wierzycielem

Chęć nawiązania kontaktu to wyraźny sygnał dla wierzyciela, że dłużnik wykazuje inicjatywę i dąży do wywiązania się ze swojego zadłużenia. Istnieje szansa, że sprawa zakończy się na drodze polubownej. W efekcie nie dojdzie do skierowania sprawy na drogę sądową, która może okazać się bardziej kosztowna i czasochłonna dla obu stron.

Rozmowa z wierzycielem to także szansa na zmianę warunków spłaty zadłużenia. Może on zgodzić się na zawarcie ugody, w wyniku której dług zostanie rozłożony na raty lub nastąpi wydłużenie okresu spłaty całości środków.

Czy można rozłożyć dług na raty

Jak już wspomnieliśmy - rozłożenie długu na raty jest możliwe i coraz więcej przedsiębiorstw czy firm windykacyjnych wyraża na nie zgodę. Aby móc skorzystać z takiej możliwości, powinniśmy zacząć od skontaktowania się z wierzycielem, np. spółdzielnią mieszkaniową, i zapytać o możliwość rozłożenia zaległości na raty. Niektóre firmy wymagają podpisania ugody o rozłożenie długu na raty, dla innych podstawą jest decyzja administracyjna (spółdzielnie) czy mailowe potwierdzenie warunków.

Czy firmy windykacyjne także dają taką możliwość? Wiele z nich tak! elastyczna spłata długów w KRUKu jest dostępna zarówno online, jak i w kontakcie z doradcą. Po otrzymaniu informacji o przejęciu obsługi zadłużenia przez KRUKa można samodzielnie podpisać ugodę na platformie e-kruk.pl lub można skontaktować się z doradcą. Doradca po analizie indywidualnej sytuacji życiowej dłużnika zaproponuje scenariusz wyjścia na finansową prostą. Jedną z najczęściej proponowanych form jest spłata długu na raty.

Istnieje też możliwość indywidualnego dostosowania wysokości rat – wyższe raty dają możliwość szybszej spłaty, niższe są mniejszym obciążeniem dla budżetu. Ten wariant sprawdza się m.in. tam, gdzie mamy do czynienia z długiem o większej wartości. Aby zdecydować się na taką opcję, potrzebna jest ugoda z wierzycielem. W KRUKu można zawrzeć ją w formie online za pośrednictwem dedykowanej platformy. Wszystko do odbywa się wygodnie, dyskretnie oraz szybko.

Jak zminimalizować ryzyko zadłużenia w przyszłości

Jak już zdążyliśmy powiedzieć, niemała część długów bierze się z faktu, że coraz chętniej żyjemy na kredyt. Szybkie tempo życia i coraz więcej zobowiązań z odroczonymi płatnościami nie są naszymi sprzymierzeńcami w dbaniu o płynność finansową. Jak temu przeciwdziałać?

Przede wszystkim ograniczyć korzystanie z płatności odroczonych i zacząć płacić gotówką w momencie nabywania danej usługi. Skorzystanie z kolejnej pożyczki, kredytu czy zakupu na raty należy poprzedzić chłodną analizą za i przeciw. Warto przy tym prowadzić monitoring domowego budżetu. Dzięki temu zobaczymy, jak dużą część naszych przychodów zajmują comiesięczne zobowiązania finansowe. To także doskonały punkt wyjścia do ułożenia planu oszczędzania na wypadek wystąpienia tzw. zdarzeń losowych.