W czwartek, października, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Z tej okazji Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podkreśliła, że to święto wszystkich pracowników oświaty, którzy tworzą klimat i środowisko dla rozwoju młodzieży.
Dzień edukacji-9320-56
W Dniu Edukacji Narodowej pragnę szczególnie podziękować nauczycielom za trud i zaangażowanie w dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za twórcze i kreatywne podejście do pracy, a także wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw. Dziękuję również pracownikom administracji szkolnej i pracownikom obsługi za wspomaganie pracy szkoły powiedziała Starosta Dorota Pędziwiatr życząc wszystkim zadowolenia z pracy, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Starosta w swoim przemówieniu zaznaczyła również, że Edukacja jest jednym z priorytetowych obszarów działania Samorządu Powiatu Bełchatowskiego, co przekłada się na strukturę wydatków budżetowych. W 2022 roku Powiat na cele oświatowe przeznaczył blisko 55,4 miliona złotych, w tym prawie 45,4 mln zł subwencji oświatowej. W roku szkolnym 2022/2023 Powiat przeznaczył ponadto blisko dwa miliony złotych na inwestycje w szkolną infrastrukturę.
Tradycyjnie już DEN był okazją do wręczenia Nagród Starosty Bełchatowskiego za wybitne zaangażowanie w rozwój szkół i placówek, a także pracę dydaktyczno – wychowawczą. Nagrody otrzymało 26 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat.
Starosta Dorota Pędziwiatr przekazała ponadto podziękowania dla 14 nauczycieli przechodzących na emeryturę.
O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał zespół Impressja, który wykonał przeboje muzyki filmowej.