Prezydent Mariola Czechowska podziękowała wszystkim samorządowcom za pracę na rzecz rozwoju lokalnej społecznościPrezydent Mariola Czechowska podziękowała wszystkim samorządowcom za pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności

 

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia w Bełchatowie odbyły się uroczystości upamiętniające 33. rocznicę pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów do rad miast i gmin. Była msza św. w intencji samorządowców oraz oficjalna gala.


Dzień Samorządu Terytorialnego to obchodzone od 2000 r. święto władz samorządowych, radnych, pracowników urzędów oraz podległych jednostek i służb. To także wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców, którzy od 33 lat właśnie za pośrednictwem swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli, podejmują decyzje dotyczące lokalnej społeczności.


Bełchatowskie obchody, które odbyły się w sobotę 27 maja, rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji samorządu terytorialnego. Po nabożeństwie władze miasta, powiatu i gminy, a także parlamentarzyści, radni, samorządowcy, pracownicy urzędów, spółek oraz placówek oświatowych przeszli z ogrodów parafii farnej do MCK PGE Gigantów Mocy. To właśnie tam miała miejsce oficjalna część uroczystości.


Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz odegraniu hejnału Bełchatowa, zgromadzeni wysłuchali referatu na temat historii samorządności lokalnej w Polsce. Były także okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia.

 


- Drodzy Samorządowcy! Dziękuję Wam za codzienną pracę, za kreatywność, za pomysły, za inicjatywy, dzięki którym realizujemy inwestycje i przeróżne przedsięwzięcia służące mieszkańcom Bełchatowa – powiedziała prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

 


Oprócz podziękowań dla wszystkich, którzy pracowali i pracują na rzecz bełchatowskiego samorządu oraz Bełchatowa, prezydent Mariola Czechowska złożyła także wyrazy uznania za wysiłek podejmowany na rzecz dobra wspólnego. Podkreśliła również, że 33 lata samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju naszej małej ojczyzny, ale przede wszystkim to czas obywatelskich aktywności.


Uroczystości związane z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego uświetnił koncert Anny Serafńskiej i Pawła Bauera.

 

>>> Zobacz fotogalerię: Dzień Samorządu Terytorialnego 2023


Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 stycznia 1999 roku mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego. Jak można przeczytać na stronie Głównego Urzędy Statystycznego (stat.gov.pl) według stanu na 1 stycznia 2023 r. podział administracyjny Polski obejmuje: 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, a także 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 677 gmin miejsko-wiejskich i 1498 gmin wiejskich).

 

AP

 

Uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn RPUczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn RP