Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.
plakat
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
  • Krótkie formy kształcenia (40 godz.) dla 100 osób: kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych PV
  • z uprawnieniami elektrycznymi
  • Krótkie formy kształcenie (80 godz.) dla 50 osób: kursy z zakresu spawalnictwa z uprawnieniami TÜV
W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE.

Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:
Kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa
Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce
Zajęciach z języka angielskiego branżowego 

Organizatorzy zapraszają osoby dorosłe z woj. łódzkiego na w. w. bezpłatne kursy. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu https://www.crklodzkie.pl/pl/ w zakładce „Fundusze UE”.
 
Centrum Rozwoju Kompetencji Wola Grzymalina
Województwa Łódzkiego i PGE
Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej