Przedstawiciele władz, stowarzyszeń i instytucji złożyli kwiaty pod obeliskiem Pamięci Bełchatowian przy kościele farnym. Uroczystości zorganizowano w 83. rocznicę powstania „Polskiego Państwa Podziemnego”. Powiat reprezentował Marek Jasiński członek zarządu.
główne
W 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Upamiętniając powołanie Służby Zwycięstwu Polski w okupowanej wówczas Warszawie, posłowie stwierdzili w uchwale: „To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej”. W rocznice powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w Bełchatowie zorganizowano uroczystości przy obelisku żołnierzy Armii Krajowej. Delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji, złożyli kwiaty. A następnie uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. W ten sposób uczcili poległych w walce o wolną Polskę.

Polskie Państwo Podziemne, istniejące w czasie II wojny światowej, stało się fenomenem w skali światowej. Na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRR, mimo okrucieństwa najeźdźców, Polacy prowadzili walkę zbrojną dzięki stworzonym strukturom konspiracyjnym. W ramach pionu cywilnego podziemnego państwa zajmowano się m.in. stanowieniem i egzekucją prawa oraz edukacją obywateli.
27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.
 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji/żródło IPN