Głosować mogli wszyscy mieszkańcy Bełchatowa Głosować mogli wszyscy mieszkańcy Bełchatowa

Mieszkańcy Bełchatowa zdecydowali, które projekty będą realizowane w ramach tej edycji Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Wśród propozycji twardych (inwestycyjnych) najwyżej w rankingu znalazł się naukowy plac zabaw „Młodzi odkrywcy”, z kolei największym poparciem wśród projektów miękkich cieszył się Sercański Ośrodek Rodzin. 

 

 

Do tej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 21 projektów. Pozytywnie weryfikację formalną przeszło 18 z nich.  Mieszkańca Bełchatowa w dniach 5-16 września mogli drogą internetową zagłosować na jeden projekt twardy i jeden miękki. W sumie na twarde i miękkie oddano ponad 4,5 tys. głosów.  

 

- Zaangażowanie mieszkańców w proces przygotowania i składania wniosków, a także później ich promocji, aż w końcu zbieranie głosów, by te projekty były w przyszłości realizowane, jest niezwykle istotne. Pokazuje to, że bełchatowianie chcą angażować się w życie miasta, robić coś dla siebie i mieszkańców. Gratuluję wszystkim tym, którzy zwyciężyli, ale też i tym, których projekty nie przeszły. Najważniejsze jest to, że wychodzą z inicjatywą - mówi Łukasz Politański wiceprezydent Bełchatowa.

 

Wśród twardych projektów najwięcej osób zagłosowało na propozycję budowy naukowego placu zabaw na osiedlu Binków „Młodzi Odkrywcy”. Będzie się on mieścił na terenie Parku im. Prof. J. Samujłły. Ma składać się z kilkunastu elementów, które przez zabawę i eksperymentowanie będą wyjaśniały prawa fizyki (rozchodzenie się fal dźwiękowych, zasady zachowania pędu, zjawiska optyczne). Każde z urządzeń będzie zachęcało do eksperymentowania i zabawy. Szacunkowa wartość tego zadania to 330 tys. zł. Na ten pomysł zagłosowało 583 mieszkańców.

 

Niewiele mniejsze poparcie – 533 głosy, zyskał projekt budowy siłowni plenerowej „Szczęśliwa 13-tka” (etap I) na osiedlu Przytorze przy ulicy J. Słowackiego. Przybliżona wartość tego zadania to 450 tys. zł. Warto dodać, że pula przeznaczona na realizację propozycji z puli twardych projektów to 900 tys. zł. Te dwa projekty to szacunkowo blisko 800 tys. zł

 

Trzeci w kolejności projekt to budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim. Koszt to 400 tys. zł a poparło go 404 bełchatowian. Powyżej dwustu głosów zebrały propozycje przebudowy i modernizacji miejsc postojowych przed blokiem 137 na os. Dolnośląskim oraz montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego  na bulwarach, między Rakówka a ulicą Jarzębinową. Poniżej dwustu głosów zebrała modernizacja placu zabaw na os. Budowlanych. Pięćdziesięciu nie przekroczyły dwa pozostałe projekty dotyczące budowy bądź przebudowy   parkingu. Pierwszy z nich przy bloku 118 na os. Dolnośląskim, drugi na Przytorzu przy ul Paderewskiego.

 

Pula przeznaczona na realizację projektów miękkich w tym rozdaniu to 100 tys. zł. Najwięcej 398 głosów zebrał pomysł powstania Sercańskiego Ośrodka Rodzin. Projekt to kompleksowe wsparcie dla osób indywidualnych w różnym wieku oraz rodzin z terenu Bełchatowa. Zakłada również reaktywację działalności herbaciarni, dla potrzeb której Parafia przystosuje i udostępni pomieszczenia na parterze budynku. Planuje się zatrudnić na ½ etatu osobę, która będzie odpowiedzialna za jej funkcjonowanie. Osoba ta, wraz z wolontariuszami realizować będzie programy kulturalne.  Koszt to 50 tys. zł.

 

Drugi projekt z poparciem 381 osób, który będzie realizowany to „Zdrowy Bełchatów na PLUS”. Będzie on polegać na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców, w zakresie poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia. Przewiduje się kilka etapów: ogólny (konsultacje lekarzy szczególnie kardiologów, analiza wyników badań), oraz u tych badanych, u których wykryte zostaną nieprawidłowości dalszą diagnostykę i konsultacje lekarskie.  Koszt to 50 tys. zł. Te dwa projekty zostaną zrealizowane w 2023 r.

 

Niewiele mniejszym poparciem (344 głosy) cieszył się projekt „AED  Bełchatów – Bezpieczne Miasto”. 311 osób zagłosowało na „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej od juniora do seniora”, 281 mieszkańców wybrało „Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci”. Poniżej dwustu głosów zebrały: „Badania przesiewowe zdolności psychomotorycznych u dzieci i młodzieży” oraz „Orkiestrowe granie”. Poniżej stu zagłosowało na: organizację festiwalu „Młodzi dla sztuki”, osiedlowego trenera senioralnego oraz turniej szachowy.    

 

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie http://decydujemy.belchatow.pl/bo/

 

KR