Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

W uroczystym otwarciu budynku prokuratury wziął udział m.in. prokurator Krajowy Bogdan ŚwięczkowskiW uroczystym otwarciu budynku prokuratury wziął udział m.in. prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski

 

W piątek, 10 września, odbyło się otwarcie nowej siedziby bełchatowskiej Prokuratury Rejonowej. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się m.in. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, szefowie prokuratur w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi oraz przedstawiciele władz samorządowych z prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską.


Choć nowy budynek bełchatowskiej prokuratury został oddany do użytku kilka miesięcy temu, to jego oficjalne otwarcie nastąpiło w piątek, 10 września. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wraz z Zastępcą Prokuratora Regionalnego w Łodzi Bogumiłą Tarkowską, Prokuratorem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim Magdaleną Witko oraz Piotrem Grochulskim – Prokuratorem Rejonowym w Bełchatowie. W uroczystości udział wzięli także licznie zaproszeni goście, a wśród nich m.in. prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, przedstawiciele Powiatu Bełchatowskiego oraz Gminy Bełchatów, a także pracownicy oraz byli szefowie bełchatowskiej prokuratury.


Z okazji otwarcia siedziby list do bełchatowskich prokuratorów wystosował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, a odczytała go radna Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi Ewa Wendrowska. Minister podziękował za ich służbę, która przyczynia się do budowy silnej Rzeczpospolitej i umacniania ładu społecznego opartego na poszanowaniu norm i zasad określonych w przepisach prawa. Podkreślał również, że efektywnie działająca prokuratura jest jednym z fundamentów sprawiedliwego państwa prawa.

 

Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie mieści się przy ul. 1 Maja, tuż obok Komendy Powiatowej Policji. Wcześniej, przez ponad 50 lat, wynajmowane były pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy.

 

AP

 

Wśród zaproszonych gości była także prezydent Bełchatowa Mariola CzechowskaWśród zaproszonych gości była także prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska

 

Życzenia z okazji otwarcia nowej siedziby złożyła także Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Witko Życzenia z okazji otwarcia nowej siedziby złożyła także Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Witko

 

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślał m.in. role prokuratorów w poprawnie działającym systemie prawnymProkurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślał m.in. role prokuratorów w poprawnie działającym systemie prawnym

 

List Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry odczytała radna Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi Ewa WendrowskaList Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry odczytała radna Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi Ewa Wendrowska

Wśród prelegentów była także Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi Bogumiła TarkowskaWśród prelegentów była także Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi Bogumiła Tarkowska

 

Nowa siedziba prokuratury mieście się na ul. 1 MajaNowa siedziba prokuratury mieście się na ul. 1 Maja