Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Na terenie Bełchatowa przebiega niemal 8 km linii energetycznej Rogowiec - PabianiceNa terenie Bełchatowa przebiega niemal 8 km linii energetycznej Rogowiec - Pabianice

 

Licząca ponad 50 km długości linia energetyczna łącząca Rogowiec i Pabianice przejdzie gruntowną modernizację, o czym informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Obejmie ona głównie wymianę przewodu odgromowego, zabezpieczającego linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Prace ruszą w sierpniu, całość ma być gotowa w listopadzie.

 

 

Linia wysokiego napięcia 220 kV Rogowiec – Pabianice liczy 50,2 km długości, a jej fragment (7,8 km oraz 16 słupów) przebiega przez Bełchatów. Od ponad 36 lat nieprzerwanie zapewnia ona mieszkańcom naszego regionu dostawy energii elektrycznej. Jednak mimo prowadzonych na bieżąco prac konserwacyjnych i remontów, niektóre jej elementy, jak. np. przewody odgromowe i jeden słup, wymagają wymiany.

 

Na czym dokładnie będzie polegał remont? Działający obecnie na liniach przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. To jeden z ważniejszych elementów linii energetycznej. Rozwieszony pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii, zabezpiecza ją przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Dzięki temu jest ona stabilna i bezpieczna.

 

Jak czytamy na oficjalnej stronie inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - PSE), ingerencja w nieruchomości prywatne będzie niewielka. Nowy przewód zostanie bowiem wciągnięty przy pomocy przewodu już istniejącego. Zakres prac obejmuje także wymianę jednego słupa na nowy (Pabianice) oraz podwyższenie ośmiu innych konstrukcji, m.in. w Bełchatowie, Drzewocinach, Petrykozach czy Hermanowie.

 

W najbliższym czasie wykonawca skontaktuje się z właścicielami działek, na których bezpośrednio prowadzone będą roboty. W trakcie rozmów ustalone zostaną m.in. warunki wejścia na teren nieruchomości, przedstawiony będzie również szczegółowy plan i harmonogram prac. Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami działek, przez które wykonawca będzie chciał jedynie przejechać.

 

Początek prac planowany jest na sierpień, tak by wszystko zakończyć w listopadzie. Szczegółowe informacje na temat modernizacji znaleźć można w załączonym poniżej informatorze, a także na oficjalnej stronie poświęconej tej ważnej z energetycznego punktu widzenia inwestycji (https://liniarogowiecpabianice.pse.pl).

 

AP

 

W ramach modernizacji podwyższony zostanie jeden ze stojących na terenie Bełchatowa słupów energetycznychW ramach modernizacji podwyższony zostanie jeden ze stojących na terenie Bełchatowa słupów energetycznych