Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej są szczególnie narażeni na zarażenie COVID-19. Przebywają oni w większych skupiskach, często są w grupie ryzyka ze względu na wiek lub choroby współistniejące.   W trudnej sytuacji jest również  personel tych instytucji. 
główne!
Dzięki pomocy finansowej w kwocie ponad 22 tyś. złotych, którą uzyskaliśmy od Gminy Kleszczów na zadanie pn. „Zakup  środków ochrony osobistej dla DPS  w Zabłotach i DPS w Bełchatowie”, wsparliśmy personel w DPS w Zabłotach  i  DPS   w Bełchatowie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej: m.in. rękawice ochronne, jednorazowe, nitrylowe, maseczki ochronne, maseczki wielokrotnego użytku z nadrukiem, fartuchy jednorazowe oraz  kombinezony ochronne. Z tych środków będą korzystać pracownicy sprawujący  opiekę nad pensjonariuszami.
Głównym celem wsparcia jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze Domów Pomocy Społecznej w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. By zapewnić osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym potrzebną, całodobową opiekę, gwarantując przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa, materiały ochronne dla pracowników Domów Pomocy Społecznej są niezbędne.
Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej, monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy – podkreśla Starosta Powiatu Bełchatowskiego Dorota Pędziwiatr. Wszystkie te działania mają jeden cel – zapewnienie bezpieczeństwa  i ochrony pracowników i mieszkańców naszych DPS – ów przed możliwym zakażeniem koronawirusem.
 

Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie