Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie rekomenduje kontakty telefoniczne do ośrodków pomocy społecznej, działające na terenie gmin w powiecie bełchatowskim. Potrzebujący pomocy mieszkańcy gmin mogą bezpośrednio zgłaszać się do dyżurujących pracowników społecznych.
zdjęcie
WAŻNE TELEFONY !
Kontakty do gminnych  ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu bełchatowskiego:

1. MOPS Bełchatów           505 957 655;  798 910 109

2. GOPS Bełchatów            44 632 42 01;  505 776 507; 500 241 717 - tel. alarmowy gminy

3. GOPS Kluki                   44 631 50 37 (w godz. 7.30 : 15.30); 512 008 490 - Zarządzanie Kryzysowe Gminy

4. GOPS Drużbice              44 631 10 13; 504 704 884

5. GOPS Kleszczów           44 731 31 27; 44 731 36 34; 510 808 178

6. MGOPS Zelów               501 779 700; 501 779 817

7. GOPS Rusiec                   797 117 739; 503 383 295

8. GOPS Szczerców           517 451 151; 519 605 884
 
Wsparcie psychologa pod nr telefonu:
1. Psycholog PCPR Bełchatów - 501 824 154 (codziennie w godz. 7.00 – 15.00)
2. Psycholog MOPS Bełchatów - 518 705 681 (dla osób objętych kwarantanną w godz. 7.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku).
Wiesława Pędzik
Dyrektor PCPR Bełchatów