300 zł na wyprawkę dla uczniów - ruszył nabór wniosków
Rodzice uczniów mogą już składać wnioski o rządowe świadczenie "Dobry Start", które zapewnia 300 zł na wyprawkę szkolną. Program ten, zwany również 300+, jest dostępny dla wszystkich uczniów, niezależnie od dochodów rodziny.

Program "Dobry Start" - kto może skorzystać?

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł, przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej. Jest to wsparcie, które przysługuje każdemu uczniowi uczącemu się w szkole, bez względu na zarobki rodziców. Program obejmuje dzieci do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Warto zauważyć, że świadczenie nie przysługuje dzieciom uczącym się w zerówkach ani studentom.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać do końca listopada. Ważne jest, aby wniosek był prawidłowo wypełniony i złożony najpóźniej do końca sierpnia, ponieważ wtedy ZUS wypłaci pieniądze do 30 września. W przypadku złożenia wniosku w późniejszych miesiącach, wypłaty można spodziewać się do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po 30 listopada złożenie wniosku będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Elektroniczne składanie wniosków - prostota i wygoda

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, co jest dużym ułatwieniem dla rodziców. Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ważne informacje i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

Podczas wypełniania wniosku należy pamiętać o wpisaniu prawidłowych danych, takich jak numer PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta bankowego. Jak przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego: „Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lat liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym”.

Program "Dobry Start" to doskonałe wsparcie dla rodziców i uczniów, które pozwala na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnych materiałów szkolnych. Dzięki prostemu procesowi składania wniosków, każdy może skorzystać z tej pomocy bez zbędnych formalności.


Opierając się na: Urząd Miasta