Miasto i Uniwersytet Medyczny łączą siły dla zdrowia seniorów
Miasto i Uniwersytet Medyczny w Łodzi podjęły współpracę na rzecz bełchatowskich seniorów. Inicjatywa ta ma na celu poprawę zdrowia i aktywności starszych mieszkańców poprzez wspólne działania prozdrowotne i prospołeczne. Partnerzy planują szeroko zakrojone działania, które mają promować zdrowy styl życia oraz zwiększać świadomość społeczną na temat zdrowego starzenia się.

Wspólne działania Miasta i Uniwersytetu Medycznego

Bełchatów nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, czego dowodem jest podpisany 4 lipca list intencyjny. Dokument ten zobowiązuje obie strony do podejmowania działań na rzecz seniorów. Celem współpracy jest poprawa zdrowia i aktywności starszych mieszkańców miasta.

Strony planują wymianę informacji na temat działań podejmowanych w Bełchatowie, które dotyczą projektów i innowacji w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się. Jednak zanim to nastąpi, konieczne jest postawienie odpowiedniej diagnozy społecznej. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: „To samorząd identyfikuje potrzeby, samorząd rozmawia z mieszkańcami. To oni w efekcie dialogu są w stanie zdefiniować, jakie są potrzeby. My jako uczelnia, jako lekarze, jako całe środowisko zajmujące się opieką zdrowotną, jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast my nie postawimy tej diagnozy.”

Wzmocnienie działań prozdrowotnych w Bełchatowie

Prezydent Bełchatowa, Patryk Marjan, widzi w tej współpracy szansę na jeszcze większą aktywizację seniorów. Miasto dysponuje już rozbudowaną infrastrukturą społeczną, w tym licznymi klubami seniorów, Akademią Seniora oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Teraz do tych prospołecznych działań mają dołączyć inicjatywy prozdrowotne, które będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym.

„Chcemy skorzystać z wielkiej wiedzy Uniwersytetu Medycznego właśnie po to, żeby zaproponować bełchatowskim seniorom jak najlepsze rozwiązania. A to wszystko po to, żeby życie było jak najlepsze i jak najdłuższe” – dodaje prezydent Marjan.

Polityka prosenioralna i jej znaczenie

Wspólne działania miasta i uczelni wpisują się w szersze założenia polityki prosenioralnej. Eksperci podkreślają, że długie i zdrowe życie wymaga wypracowania odpowiednich nawyków. W ten sposób społeczeństwo stanie się zdrowsze, a koszty społeczne i finansowe związane ze zdrowiem będą niższe. Podejmowane działania mają na celu optymalizację opieki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników wpływających na dłuższe i zdrowsze życie. W ramach tej inicjatywy miasto i Uniwersytet Medyczny będą prowadzić działania w ramach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). To inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

Rada Koordynacji Akademickiej

Aby działania były jak najbardziej efektywne, powołano Radę Koordynacji Akademickiej. Z ramienia miasta w jej skład wchodzą Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, oraz Sylwia Witkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uniwersytet Medyczny reprezentują prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Dziekan Nauk o Zdrowiu, oraz Tomasz Jasiński, Koordynator Uczelni ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Społecznej.

Rada będzie koordynować działania, wymieniać informacje i dobre praktyki, przygotowywać wspólne opracowania i analizy oraz udostępniać materiały źródłowe. Wszystkie te inicjatywy mają służyć bełchatowskim seniorom, wykorzystując potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu Medycznego.


Opierając się na: Urząd Miasta