Zielone patio w ZSP 1 w Bełchatowie dzięki dofinansowaniu z Łódzkiego
Nowa przestrzeń dla uczniów ZSP 1 w Bełchatowie - ekologiczne patio zmieni oblicze szkolnego dziedzińca. Projekt współfinansowany przez Województwo Łódzkie otwiera drzwi do przyjaznej naturze edukacji.
  1. W ramach inicjatywy "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski", ZSP 1 w Bełchatowie otrzymuje dofinansowanie na stworzenie ekologicznego patio.
  2. Projekt "Ogrody przyjazne naturze" wspiera powstawanie zielonych przestrzeni edukacyjnych.
  3. Dzięki dotacji w wysokości ponad 169 tys. zł, szkoła zrealizuje projekt o wartości blisko 232 tys. zł.
  4. Nowe patio stanie się miejscem, gdzie uczniowie będą mogli bezpiecznie spędzać czas i uczyć się o ekologii.

Szkoła w Bełchatowie zyska wkrótce nowe, ekologiczne oblicze. ZSP 1 "Energetyk" będzie miejscem, gdzie edukacja wychodzi poza mury klas, tworząc przestrzeń łączącą naukę z naturą. Dzięki projektowi "Ogrody przyjazne naturze", uczniowie otrzymają szansę na bezpośredni kontakt z zielonym otoczeniem, co ma nie tylko urozmaicić przerwy między zajęciami, ale również wzbogacić proces dydaktyczny o ważny aspekt ekologiczny.

Finansowanie projektu pochodzi z budżetu Województwa Łódzkiego, które przyznało szkole ponad 169 tys. zł. Łączny koszt przedsięwzięcia to niemal 232 tys. zł, co świadczy o znacznym zaangażowaniu i wkładzie lokalnej społeczności edukacyjnej w tworzenie przestrzeni przyjaznej środowisku. Projekt "Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie" ma za zadanie nie tylko upiększyć szkolny dziedziniec, ale przede wszystkim stworzyć miejsce, które będzie inspirować młodych ludzi do dbania o środowisko naturalne.

Inicjatywa ta wpisuje się w szersze działania na rzecz edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Poprzez tworzenie takich oaz zieleni, uczniowie mogą na własne oczy przekonać się o znaczeniu przyrody w życiu codziennym oraz o sposobach, w jakie każdy z nas może przyczynić się do jej ochrony. To ważny krok w kierunku kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia, które w przyszłości będzie decydować o losach naszej planety.

Stworzenie ekologicznego patio to również doskonały przykład na to, jak lokalne inicjatywy mogą wpływać na poprawę jakości życia i środowiska. Współpraca szkoły, samorządu i województwa pokazuje, że dzięki wspólnym działaniom możemy tworzyć lepsze jutro z myślą o przyszłych pokoleniach i naturze, która nas otacza.


Na podstawie: Powiat