Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Sportu dla przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej  i sportu. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2023 r. Komunikat i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
sportowo