Informacje o spadku wyszczepialności dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom i zwiększanie się liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych znalazły się w sprawozdaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, przedstawionym radnym powiatu na dzisiejszej sesji. Ponadto radni przyjęli nowy harmonogram pracy aptek na terenie powiatu. Decyzją radnych powiat będzie mieć nowy sztandar, uwzględniający poprawki wskazane przez Komisję Heraldyki. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr przekazała radnym „Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2022”. Debata na jego temat odbędzie się na sesji w czerwcu.
glowne1
Sporą część XVII sesji Rady Powiatu w |Bełchatowie zajęło zapoznanie się ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, dotyczącym stanu sanitarnego w powiecie w roku 2022. Pierwszy kwartał minionego roku zdominowany był przez pandemię koronawirusa. Wszystkie siły i zasoby kadrowe sanepidu skierowane były na prowadzenie działań przeciwepidemicznych, czynności związanych z zabezpieczeniem epidemicznym oraz z zakresu czynności związanych z zabezpieczeniem epidemiczny,m oraz z zakresu higieny i zapobiegania chorobom, a w szczególności zakażeniom koronawirusem. W zakresie epidemiologii przeprowadzono ponad sto kontroli, najwięcej w gabinetach prywatnej praktyki lekarskiej i w placówkach lecznictwa otwartego oraz zamkniętego.

Wśród niepokojących wniosków sanepid wskazał, że zmienia się odsetek dzieci i młodzieży zaszczepionych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Wynosi on 78%. Co roku pojawiają się osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych swoich dzieci. Około 2,5 % dzieci w trzecim roku życia nie ma wykonanych żadnych szczepień podstawowych, a 11,6 % ma różne braki w szczepieniach. Dotyczy to 195 dzieci, 292 rodziców uchylających się od obowiązku szczepienia swoich dzieci. Wśród przyczyn tego zjawiska są m.in. wpływ ruchów antyszczepionkowych, osobiste przekonania i obawy przed powikłaniami poszczepiennymi i względy religijne. Inspektor sanitarny wydał w ub.r. kilkadziesiąt decyzji o karze grzywny.

Spośród szczepień zalecanych największym zainteresowaniem cieszyła się w roku 2022 szczepionka przeciw grypie (1855 osób). Nieco wzrosło zainteresowanie szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Na choroby zakaźne chorowało w ub. roku 40 300 osób, odnotowano też ponad 20 przypadków zatrucia salmonellą oraz 4 nowe zakażenia wirusem HIV. Pełna informacja sanepidu dostępna jest w materiałach do sesji tutaj.

Powiat Bełchatowski będzie mieć nowy sztandar. Ten obecny powstał w roku 2022. Nie wszystkie jego elementy były zgodne z zasadami heraldyki i weksylologii. Nowy projekt uzgodniony z Komisją Heraldyki zostanie teraz przekazany do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu jego zaopiniowania.

Radni przyjęli nowy rozkład godzin pracy aptek, działających na terenie powiatu. Obecnie funkcjonuje 21 aptek. W ostatnim czasie jedna placówka w Bełchatowie została zlikwidowana, a inna – w Ruścu, zmieniła godziny dostępności. Nadal dyżur całodobowy oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełni apteka Medest VII w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 8.

„Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2022” już jest w dyspozycji radnych, którzy po zapoznaniu się z dokumentem będą debatować nad jego zawartością na kolejnej sesji. Będzie to sesja absolutoryjna w czerwcu.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie