Ważna informacja dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, dotycząca okresu ważności orzeczeń.
nipoepl
Orzeczenia, których okres ważności upłynąłby:
  • do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r. 
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do 31 marca 2024 r. 
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. - zachowują ważność do 30 września 2024 r. 
Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. 
W takich samych terminach, jak orzeczenia, ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r.
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności