Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Wicestarosta Jacek Bakalarczyk podpisali dzisiaj w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi umowy na dostawę, wymianę i instalację nowej windy w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie i w DPS w Zabłotach. Województwo Łódzkie reprezentował Wicemarszałek Zbigniew Ziemba i Katarzyna Maciołek, dyrektor RCPS w Łodzi.
umowa windy
- Składaliśmy wniosek o dofinansowanie wymiany wind, by móc lepiej realizować zadanie związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Nowa winda poprawi komfort życia mieszkańców w obydwu domach pomocy społecznej, ułatwi im poruszanie się w budynku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności chorych – podkreśla starosta Dorota Pędziwiatr.

Wartość inwestycji sięga ponad 600 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych, a połowę środki z budżetu Powiatu.