Ulica Kwiatowa, będąca drogą powiatową oddaną w zarządzanie samorządowi Bełchatowa, jest otwarta. Zakończyła się jej przebudowa, trwająca ponad rok.
glowne2
Prace obejmowały m.in. budowę nowej nawierzchni, chodnika i ścieżki rowerowej po jednej stronie. Ulica została poszerzona. Działanie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja jest wspierane przez kamerę monitorującą ruch w tym miejscu. Został także zorganizowany prawoskręt z przebudowanej drogi w ulicę 1 Maja. W komisji odbierającej prace uczestniczyli przedstawiciele wykonawców i podwykonawców, odpowiedzialnych za różne odcinki robót, przedstawiciele miejskiego ratusza i Powiatowego Zarządu Dróg.

Inwestycja kosztowała 5,5 mln zł. Pieniądze pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetów miasta i powiatu bełchatowskiego.
A.Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie