Mija właśnie 231 lat od uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy rządowej, znanej jako Konstytucja 3 Maja. Konstytucja, na nowo regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: prawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję.
głowne
Władze samorządowe powiatu,które reprezentował Marek Jasiński członek zarządu, władze miasta, parlamentarzyści, a także delegacje służb mundurowych, szkół, instytucji, partii politycznych, mieszkańcy- upamiętnili 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą temu wydarzeniu. W kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na osiedlu Dolnośląskim odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.


M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji/gov.pl