Badania nieniszczące NDT – co warto o nich wiedzieć?

Wraz z rozwojem technologicznym materiałów, czy też sposobu budowy wprost proporcjonalnie rozwijają się też techniki badań. W dobie dużej konkurencji firm zajmujących się handlem materiałami czy gotowymi elementami warto sprawdzić, czy z korzystną ceną idzie również odpowiednia jakość.
Czemu badania nieniszczące są takie istotne w wielu gałęziach przemysłu i co można dzięki nim sprawdzić?

Czym są badania nieniszczące?

Pojęciem tym określa się działania używane do sprawdzenia stanu materiałów oraz kontrola pod kątem wad w sposób, który nie narusza badanej konstrukcji. Najczęściej używa się ich do badania metali w głównie w przemyśle energetycznym, stoczniowym oraz ogólnie pojętych konstrukcji stalowych. 


Korzyści płynące z wykorzystania badań NDT

  • dowód na jakość materiałów czy też produktów
  • zmniejszenie ryzyka awarii
  • uniknięcie przestoju
  • wykluczenie z produkcji materiałów o niskiej jakości

Rodzaje badań nieniszczących

W zależności od materiałów i rodzaju ich połączeń wyróżnia się kilka rodzajów badań, które świetnie sprawdzają się w różnych gałęziacj przemysłu.

Badania wizualne VT

Opierają się na ocenie wzrokowej sprawdzanego elementu, czy też całego obiektu. Główne badanie jeśli chodzi o konstrukcję spawane czy też odlewy, ponieważ jest stosunkowo niedrogie oraz niezabierające dużo czasu, a mimo to cechuje je wysoka skuteczność.
Badania VT są kluczem do uniknięcia niedoskonałości kształtu, nieodpowiedni wymiar, czy błędny montaż.

Badania magnetyczno proszkowe  MT

Dzięki temu badaniu można wykryć nieciągłości zarówno na powierzchni jak i pod nią. Odbywa się ono poprzez namagnesowanie badanego elementu, dzięki czemu można wykryć pole magnetyczne, które powstaje w miejscu, gdzie występują nieciągłości.
Powoduje to znalezienie takich usterek jak: przyklejenie, naderwania czy też różnego rodzaju pęknięcia. Warto też dodać, że ta metoda badania może być wykorzystywana na malowanych elementach, których powłoka lakiernicza nie przekracza 40 μm.

Badania penetracyjne PT

Opierają się na pokryciem materiałów cieczą, która wnika w miejsca naruszenia materiałów, co skutkuje ich wykryciem. Należy pamiętać, aby przed całym procesem badawczym dobrze przygotować powierzchnię danego elementu.
Jest to stosunkowo łatwe oraz szybkie badanie do przeprowadzenia, jest wysoce skuteczne bez względu na kształt czy rozmiar badanego elementu.

Badania ultradźwiękowe UT

Określa się je mianem badań objętościowych, ze względu na to, że dzięki ich wykorzystaniu można wykryć ubytki czy też wady w całej objętości badanego elementu.
Poprzez obserwację fal można zaobserwować impulsy, które wysyłają nieciągłości. Wykonywane są też w różnych stopniach automatyzacji. Bez wątpienia jest to jedna z szybszych i precyzyjnych metod.

Badania radiograficzne RT

Odbywa się najczęściej z pomocą lampy rentgenowskiej, która emituje promieniowanie. Możliwe jest zatem prześwietlenie elementu lub obiektu i uzyskanie szybkiego wyniku w formie radiogramu. Wykonuje się je aby sprawdzić głównie jakość spawanych złącz, czy odlewów.

Badania nieniszczące z Technic-control

Rodowód firmy mający swój początek w latach 70 świadczy o dużym doświadczeniu w temacie badań. Dowodem na umiejętności i znajomość branży badawczej stanowią również certyfikaty i liczne współprace ze znanymi spółkami, co plasuje firmę Technic-control na czołowej pozycji Pomorza Zachodniego.
Jeśli szukasz fachowego podejścia i rzetelności przy wykonywaniu usługi badań nieniszczących sprawdź ofertę na technic-control.pl