Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Na zgłoszenia miasto czeka do piątku, 17 grudniaNa zgłoszenia miasto czeka do piątku, 17 grudnia; fot./archiwum

 

Na początku stycznia, podczas dorocznego Koncertu Noworocznego, poznamy Dobrodzieja i Wolontariusza 2021 roku. Prezydent Mariola Czechowska ogłosiła konkursy, które mają na celu uhonorowanie osób, firm lub instytucji, które w naszym mieście prowadzą działalność dobroczynną i społeczną. Kandydatów to tych zaszczytnych tytułów można zgłaszać do 17 grudnia.


Tytuły Dobrodzieja i Wolontariusza Roku to duże wyróżnienie. Ideą ich przyznawania jest promowanie akcji społecznych na rzecz lokalnej społeczności, a także zachęcanie do działalności sponsorskiej. Pod koniec każdego roku Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy, a laureatów wybiera specjalnie powołana Kapituła.

 

Dobrodziej Roku

 

Dobrodziejem Roku mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które wspierają działalność bełchatowskich organizacji pozarządowych. Zasadniczym celem plebiscytu jest docenienie wszelkich postaw prospołecznych oraz działań sponsorskich. Zaangażowanie społeczne, otwartość, gotowość do podejmowania dialogu, innowacyjność pomysłów, a także skuteczność podejmowanych działań oto najbardziej pożądane cechy Dobrodzieja Roku. Natomiast dziedziny, w których realizują się nominowani do tego tytułu, to m.in. pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia, a także edukacja, sport oraz kultura. Zgłoszenia składać mogą bełchatowskie organizacje pozarządowe.

 

Podkreślmy, że zwycięzcy plebiscytu przysługiwać będzie prawo do wykorzystywania logo konkursu - tak w codziennej działalności, jak i w kampaniach reklamowych czy materiałach promocyjnych.

 

Kandydata do tytułu Dobrodziej Roku zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chcące wyróżnić przedsiębiorców oraz fundacje korporacyjne (utworzone przez przedsiębiorców) wspierające ich działalność. Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/, a następnie do 17 grudnia złożyć go osobiście lub listownie w UM przy ul. Kościuszki 1. Można także przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Co ważne, nominacja wymaga pisemnej zgody kandydata.

 

Wolontariusz Roku

 

Równie ważny dla lokalnej społeczności jest drugi, ogłoszony przez prezydent Czechowską konkurs, w którym wybrany zostanie Wolontariusz 2021 Roku. Tytuł ten przyznany zostanie osobie lub zorganizowanej grupie, które w ostatnim roku w szczególny sposób wykazały się działalnością charytatywną. Celem konkursu jest nie tylko uhonorowanie tych, którzy na co dzień niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, ale również promocja wszelkich działań pomocowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza. Dodajmy, że Wolontariusz Roku swoją misję realizować może w takich dziedzinach, jak: pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, sport, kultura, a także pomoc osobom niepełnosprawnym, ekologia czy opieka nad zwierzętami.

 

Nominacje do tytułu Wolontariusz Roku w obu kategoriach - Wolontariusz Roku - Junior (do 18 roku życia) oraz Wolontariusz Roku (powyżej 18 roku życia) - mogą składać zarówno organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządowe, jak i grupy samopomocowe oraz osoby prywatne korzystające z pomocy. Podobnie, jak w przypadku Dobrodzieja, kandydatów można zgłaszać do 17 grudnia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/, a następnie złożyć go osobiście lub listownie w UM przy ul. Kościuszki 1. Można także przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ważne! Nominacja wymaga pisemnej zgody kandydata.

 

Regulaminy obu konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej bełchatowskiego Urzędu Miasta (https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/521092_zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-dobrodziej-roku-oraz-przyjecia-regulaminu-konkursu-dobrodziej-roku.html)

 

O tym, kto zostanie Dobrodziejem i Wolontariuszem 2021 Roku dowiemy się na początku stycznia – podczas tradycyjnego Koncertu Noworocznego.

 

AP