Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Trzydziestu jeden uczniów wzięło udział w V Olimpiadzie w Konkurencjach Nieolimpijskich. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie. Przedsięwzięcie wsparło bełchatowskie starostwo kwotą 3 tysięcy złotych w ramach dotacji na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej.
glowne
V Olimpiada w Konkurencjach Nieolimpijskich miała na celu integrację dzieci, doskonalenie umiejętności współdziałania, tolerancję, wzajemne komunikowanie się oraz polepszenie kondycji fizycznej niepełnosprawnych uczniów. Przed przystąpieniem do konkurencji wszyscy sportowcy złożyli uroczystą przysięgę deklarując, że będą przestrzegać sportowych reguł współzawodnictwa i zasady „fair play”.

Tak, jak w każdych profesjonalnych zawodach sportowych, tak i w tej Olimpiadzie nie mogło zabraknąć „rozgrzewki", czyli przygotowania się do wysiłku. Każde dziecko z zaangażowaniem brało udział w przygotowanych konkurencjach, takich jak: slalom między pachołkami, bieg z gazetami, rzuty do kosza, skok w dal, przeciąganie liny, zbijanie kręgli piłką lekarską, zbieranie woreczków. Prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie. Na pamiątkę wydarzenia wszyscy otrzymali zasłużone złote medale.

FOTORELACJA
Opr.A.Zawodzińska, Zespół ds. Promocji w starostwie
Foto: SP nr 8