Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Syreny będą nadawać dwa rodzaje sygnałów dźwiękowychSyreny będą nadawać dwa rodzaje sygnałów dźwiękowych

 

W środę, 24 listopada, na terenie województwa łódzkiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Trening systemu wykrywania i alarmowania zaplanowano między godz. 10:00 a 10:15. Sprawdź szczegóły w artykule.

 

Wojewoda Łódzki zarządził przeprowadzenie treningu systemu wykrywania i ostrzegania. Ćwiczenia, które odbędą się w środę, 24 listopada, pozwolą na skontrolowanie jego sprawności i skuteczności działania.


System alarmowy ma zostać uruchomiony w centrali, która znajduje się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sygnał do uruchomienia alarmu zostanie przekazany między godziną 10:00 a 10:15. Przez trzy minuty syreny będą nadawać dźwięk ciągły– oznaczający ogłoszenie alarmu. Następnie zostanie przekazany zostanie sygnał do odwołania alarmu i syreny zostaną uruchomione ponownie – tym razem nadając dźwięk modulowany.

 

Trening ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności uruchamiania systemu alarmowego, a także sprawdzenie działania wojewódzkiego systemu wykrywania i ostrzegania. Próba ma służyć również przygotowaniu systemów do działania w ramach krajowego systemu w sytuacji pokoju i stanach nadzwyczajnych.

 

AP