Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Od śmierci Karola Wojtyły, czyli polskiego papieża Jana Pawła II mija 2 kwietnia szesnaście lat. Ojciec święty przez wiele lat zmagał się m.in. z postępującą chorobą Parkinsona. Mimo to, swoją funkcję pełnił aż do śmierci. Hołd wielkiemu Polakowi w imieniu mieszkańców powiatu bełchatowskiego oddano dziś pod Jego pomnikiem przy ulicy Kościuszki. Kwiaty złożył wicestarosta Jacek Bakalarczyk.
Karol Wojtyła to dla Polaków przede wszystkim święty Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat przyniósł transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego i przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. Jego wybór na Stolicę Piotrową w 1978 roku miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach tzw. bloku wschodniego. Bogaty życiorys JP II był świadectwem jego niezwykłej osobowości i niezliczonych talentów do m.in. pisarstwa, poezji, aktorstwa, nauki języków obcych, filozofii.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 85 lat w Watykanie. Został beatyfikowany 1 maja 2011, po czym 27 kwietnia 2014 został kanonizowany.

 
,A.Zawodzińska, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Źródło: www.archiwumjp2.pl