Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Centrum OPUS, jako Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy w ramach współpracy z Powiatem Bełchatowskim nieodpłatne usługi w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aktywnych społecznie mieszkańców, jako realizatorów zadań publicznych realizowanych na rzecz Powiatu i zwiększania ich efektywności w aplikowaniu o środki pozabudżetowe. Doradcy OPUS dostępni są on-line i stacjonarnie.