Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Czym różni się odzież robocza od ochronnej?

Jak niewątpliwie wiadomo to do ciężarów pracodawcy należy danie pracownikowi odzieży ochronnej. Co interesujące przepisy BHP dopuszczają wyjątki od tejże zasady. Dodatkowo przepisy BHP dokładnie opisują jaka odzież robocza, winna odnaleźć się na wyposażeniu danego zakładu pracy oraz jaka odzież ochronna jest żądana w danej dziedzinie.

Odzież robocza stosowana jest do pracy, kiedy robotnik/pracownik narażony jest na zagrożenie wielkiego zanieczyszczenia tego stroju substancjami, jakie nie są niebezpieczne dla zdrowia czy miejsce pracy potrzebuje dobrej higieny ubrań. Jednak odzież ochronna zamienia, i zakrywa strój osobisty pracownika i chroni przed elementami sztucznymi, technicznymi lub powietrznymi. Przede wszystkim winna chronić go w trakcie robienia poprzez niego obowiązków.

Odzież ochronna natomiast przepisy BHP – jakie są obowiązki pracodawcy?

Należałoby wiedzieć, iż dane informacje traktujące odzieży ochronnej na konkretnym miejscu nie są uwzględnione w przepisach BHP. Natomiast pracodawca ma obowiązek wykonać badania oraz konsultacje z pracownikami. Na ich bazie oznacza się poziom zagrożenia oraz wybiera typ urządzeń i odzieży ochronnej. Określenia muszą odnaleźć się w regulaminie zakładu pracy, natomiast nieprawidłowe wybranie materiałów ochrony może wiązać się z karą dla pracodawcy. Nie w każdej sytuacji odzież robocza musi być wydawana pracownikowi wprost poprzez pracodawcę. Jest to potrzebne jedynie wówczas, kiedy robione poprzez pracownika prace są połączone z obsługą maszyn oraz pozostałych narzędzi technologicznych lub także kiedy nasza odzież oraz obuwie mogą ulec znacznemu zanieczyszczeniu czy zatruciu preparatami sztucznymi, radioaktywnymi czy biologicznie zakaźnymi. Odzież robocza nie musi być - z wyjątkiem bielizny - fabrycznie nowa, gdy została najpierw poddana oczyszczaniu oraz wyczyszczeniu, jednak zawsze musi być zgodna z polskimi normami.

Czy za korzystanie poprzez pracownika z własnej odzieży oraz obuwia roboczego przypada mu odpowiednik pieniężny? Korzystanie poprzez pracownika z własnej odzieży oraz obuwia roboczego powoduje, po stronie pracodawcy, przymus wypłaty odpowiednika, jakiego wielkość winna uwzględniać obowiązujące ceny zakupu odzieży oraz obuwia roboczego. Przepisy nie charakteryzują, co jaki czas należy dawać równoważnik. Sprawę ową winien określić pracodawca z pracownikami czy ich przedstawicielem.

Odzież ochronna BHP - niezbędna, jednak nie zawsze lubiana

Pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikowi odzież obronną oraz właściwe dodatki, natomiast pracownik ma obowiązek nosić powierzone mu wyposażenie. O ile pierwszy wywiązuje się z własnego obowiązku, o tyle kolejny już nie zawsze. Noszenie odzieży ochronnej czy pewnych urządzeń jest męczące dla pracowników, więc tak istotne jest, by pracodawcy zwracali baczną uwagę nie jedynie na jakość nabywanego wyposażenia, jednak także komfort jego noszenia. W tenże sposób mogą realnie oddziaływać na zabezpieczenie własnych pracowników, jacy, zaopatrzeni w odpowiednią odzież, chętniej będą jej stosować. Warto wiedzieć, że słuchawki ochronne także stanowią element odzieży roboczej. Wygoda stosowania nie jest najistotniejszym kryterium doboru odzieży ochronnej, natomiast winna stanowić istotny punkt oceny danych elementów odzieży oraz dodatków.