Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Umowa franchisingu jest specyficznym typem umowy nieokreślonej (inaczej niedostosowanej przepisami kodeksu cywilnego), przez jaką jest rozbudowanie sieci sprzedaży, oferowania usług itp. konkretnego inwestora (franchisingodawcy). Na bazie umowy franchisingu, franchisingodawca oferuje zgody franchisingobiorcy do wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz na swój rachunek w ramach konkretnej sieci oraz posługiwania się spółką, symbolem czy logo udostępniającego zezwolenie, za właściwym wynagrodzeniem dla udostępniającego zezwolenie (franchisingodawcy).

Co należy wiedzieć o umowie franczyzowej?

Franczyza to przygotowany i sprawdzony sposób sprzedaży artykułów, usług lub technik. System ten opiera się na współpracy pomiędzy franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami, którzy są niezależnymi od siebie przedsiębiorstwami. Współpraca ta opiera się na zestawie know-how, jaki opisany jest w umowie franczyzowej. Gdy chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w systemie franczyzowym, najpierw musisz zastanowić się nad wyborem odpowiedniego dla siebie programu.

Forma umowy franczyzowej

Umowa franczyzowa określana także umową franchisingową, w świetle naszego prawa, jest umową dwustronną, nieokreśloną, na bazie jakiej franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy pozwolenie na stosowanie sprawdzonych form wykonywania działalności gospodarczej danego rodzaju. Również, umowa pozwoli franczyzobiorcy na wykorzystywanie logo należących formalnie do franczyzodawcy, w zamian za płacone uposażenie. We właściwych, określonych w umowie odstępach czasu franczyzobiorca uiszcza składki franchisingowe. Treść umowy franchisingowej nie jest uporządkowana żadną ustawą.

Formy umowy franczyzowej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Współpraca franczyzowa to dostęp do wielu wielokrotnie prywatnych danych. Poszczególne spośród nich są niezwykle przydatne w prowadzeniu biznesu oraz mogą się wykazać bardzo atrakcyjne dla konkurencji. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznacza oczywiście utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa, odpowiedniego ustalenia poprzez franczyzobiorcę jego przedsiębiorstwa lub nieutrudniania poprzez franczyzodawcę dostępu do rynku.

Wypowiedzenie umowy

Decydując się na ratyfikowanie umowy o współpracy przeważnie nie zakładamy, iż zostanie ona zerwana przed upływem okresu, na jaki została ustalona. Jest to dobre nastawienie. W biznesach franczyzowych musimy dać ponieważ franczyzobiorcy czas na poszerzenie jego działalności. Należy także pamiętać o tymże, iż franczyzobiorca w pełni usatysfakcjonowany będzie właśnie wtedy, kiedy jego franczyzowa spółka zacznie tworzyć przychody. Na to z kolei czeka się nieraz choćby parę lat. Należałoby więc sporządzić umowę, jaka co do reguły nie będzie przewidywała opcji jej wypowiedzenia.

Franczyza to sposób na to, by zacząć swoją działalność na dobrych podwalinach. Może być także doskonałym wyjściem dla osób, jakie chcą brać aktywny udział w tworzeniu rynku, natomiast również nie mają szansy czy pomysłu na własną specyficzną działalność.