Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Korzyści wynikające z franczyzy dla franczyzodawcy

Franczyza jest umową, którą zawierają dwie strony: franczyzobiorca oraz franczyzodawca. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast franczyzodawca zyskuje możliwość rozreklamowania swojej marki i dotarcie do nowych klientów. Jakie jeszcze korzyści dla franczyzodawcy niesie za sobą franczyza?

Warunki franczyzy

Każda umowa franczyzy jest nieco inna, bowiem jej konstrukcja zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Niemniej jednak sama idea franczyzy opiera się na tym, że franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoją markę (logo, hasło reklamowe i tym podobne). Najczęściej świadczy on drobną pomoc franczyzobiorcy, taką jak znalezienie odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności, rozreklamowanie nowego punktu sprzedaży czy samo jego wyposażenie. Franczyzobiorca zobowiązany jest zaś do zapłaty na rzecz franczyzodawcy (najczęściej co miesiąc) określonej w umowie kwoty. Zwykle jest to jakaś część ogólnych przychodów bądź zysków franczyzobiorcy. Oczywiście każda umowa franczyzy może być skonstruowana nieco inaczej - nie istnieje jej jeden, ogólny wzór.

Podział zysków

Systemy franczyzowe są dla osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą, jednak nie mają na nią pomysłu bądź też boją się, że ich pomysł okaże się nietrafiony. Wtedy z pomocą przychodzi franczyzodawca - daje on to, co najważniejsze, czyli rozpoznawalną na rynku markę. W zamian jednak oczekuje odpowiedniej zapłaty. Niewątpliwą korzyścią dla franczyzodawcy jest fakt, iż partycypuje on w zyskach franczyzobiorcy. Sama kwota, a raczej to, jaki procent zysków otrzyma franczyzodawca, ustalane jest indywidualnie.

Niemniej jednak dla franczyzodawcy jest to bardzo opłacalne, ponieważ może osiągać zyski bez większego wkładu własnego. Co więcej, w przypadku, gdy dany punkt nie osiąga zysków, franczyzodawca nie ponosi realnych strat - jego jedyną stratą jest brak wypłaty ze strony franczyzobiorcy, jednak nie traci zainwestowanego kapitału. W umowie można jednak zapisać, że franczyzobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat na rzecz franczyzodawcy bez względu na to, czy osiąga zyski, czy też nie.

Dobra reklama

Franczyzodawca może liczyć na doskonałą reklamę swojej marki i dotarcie z nią tam, gdzie w normalnych warunkach byłoby to niemożliwe. Rozwój sieci sprzedaży jest bowiem bardzo trudną i kosztowną operacją, którą w prosty sposób można załatwić poprzez rozwój sieci sklepów franczyzowych. Dzięki temu przedsiębiorca może prowadzić punkty sprzedaży w różnych częściach kraju bez konieczności samodzielnego kontrolowania ich. Oczywiście franczyzodawca ponosi pewne ryzyko, dlatego kluczowy jest właściwy dobór franczyzobiorców, którzy będą dbali o markę, jej rozwój i jej dobre imię. Franczyzodawca może również w pewnym stopniu narzucać zasady prowadzenia działalności franczyzobiorcy, tak aby cały sposób prowadzenia działalności i sprzedaży był spójny. Dlatego też franczyza jest doskonałym sposobem na przerzucenie części ryzyka prowadzenia firmy, z zachowaniem możliwości osiągania zysków.