Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przyjmuje od przedsiębiorców z terenu łódzkiego, których działalność ucierpiała na skutek pandemii, wnioski o udzielenie pożyczki z oprocentowaniem O%. Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. Tarczy Antykryzysowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.frgz.pl. W przypadku niemożności skorzystania z pożyczek, FRGZ zaprasza do skorzystania z pożyczek JEREMIE2, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych i obrotowych. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerami 606 917 070, 665 945 800.