W ramach „odmrażania" pracy administracji od 22 kwietnia urzędy wykonują więcej zadań związanych z obsługą obywateli, która dotąd była ograniczona jedynie do niezbędnych i najbardziej potrzebnych. Tak też było w bełchatowskim starostwie. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaznacza, że wydziały, które zwyczajowo obsługują najwięcej spraw i mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, mimo utrudnień realizowały swoje zadania w nie mniejszej, jak zazwyczaj, liczbie. Mieszkańcy dostarczali dokumenty do specjalnej urny w budynku głównym urzędu i nadal mogą to robić, by zachować bezpieczeństwo własne i pracowników. Mogą być spokojni o załatwienie w terminie swojej sprawy.
zdjęcie
Wydział Komunikacji i Dróg na bieżąco realizuje rejestracje pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych (np. z powodu braku miejsca na kolejne zapisy czy zagubienia), wydawanie wtórników kart pojazdu i dowodów rejestracyjnych, zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdów, wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych. Sposób rejestracji pojazdu zakupionego w Polsce (już zarejestrowanego, tzw. przerejestrowanie) wygląda identycznie, jak w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy (pierwsza rejestracja w Polsce) oraz pojazdów nowych. Dokumenty do danej sprawy, zapakowane w jedną kopertę, klienci wrzucają do urny w budynku głównym starostwa. Jeśli dokumentacja okaże się niekompletna, pracownik wydziału kontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie, by przekazać tę informację i ustalić formę uzupełnienia danych. Po odbiór dokumentów i tablic klienci zgłaszają się osobiście w wyznaczonym tylko dla nich dokładnym terminie i godzinie. Opłaty dotyczące spraw załatwianych w wydziale komunikacji można uiszczać tylko przelewem na rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy wygenerować na stronie internetowej swojego banku. Numer właściwego rachunku znajduje się na stronie internetowej starostwa w zakładce dla mieszkańca/rachunki bankowe. Tutaj uwaga: opłaty za demontaż pojazdu, co potocznie nazywamy złomowaniem, uiszczane są na konto Urzędu Miasta Bełchatowa. Mieszkańcy również bardzo często dzwonią do wydziału komunikacji. Bywa, że linie są długo zajęte. Pracownicy proszą o cierpliwość i wyrozumiałość. Zajęty telefon oznacza, że w tym czasie ktoś inny otrzymuje informacje. Do wydziału można kierować pytania także drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, jaką pytający wskaże w treści e-maila.


Aby uzyskać wypis/wyrys/kopię mapy ewidencyjnej bądź zasadniczej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru należy złożyć stosowny wniosek:
- w siedzibie Starostwa Powiatowego, wrzucając wypełniony wniosek do urny,
- poprzez Geoportal Powiatu Bełchatowskiego,
- poprzez e-Puap,
- bądź przesłać skan wypełnionego wniosku pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego w zakładce Dla mieszkańca/Druki do pobrania/Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru/wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EgiB (formularz EGiB)/wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P i P3) lub przy wejściu do Urzędu. Po otrzymaniu wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty i przesłany poprzez e-mail, bądź informacja o wysokości opłaty zostanie przekazana telefonicznie. Po potwierdzeniu uiszczenia opłaty wnioskowany dokument w formie papierowej zostanie wysłany pocztą lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, wydany w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych oraz projektantów odbywa się analogicznie poprzez złożenie stosownych wniosków, zgłoszeń i dokumentów. Dodatkowo wydawanie dokumentów i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego geodetom i projektantom następuje w starostwie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w godzinach: 13.00 – 13.30 - dla projektantów, 14.00 – 14.30 - dla wykonawców prac geodezyjnych.


Nowa organizacja pracy nie wpłynęła na ilość załatwianych spraw przez Wydział Architektury i Budownictwa, a nawet zauważono wzrost tej liczby w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Najwięcej spraw dotyczy pozwoleń na budowę i wydań dzienników budowy. Z uwagi na ograniczoną możliwość kontaktu pracowników z klientami urzędu, wydział opracował dodatkowe formularze, które razem z pozostałymi, ustawowymi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę www.powiat-belchatowski.pl). Z listy druków do pobrania dla spraw załatwianych przez Wydział Architektury (zakładka na ebip) należy wyszukać konkretny temat, wypełnić załączony formularz i dostarczyć go drogą pocztową, elektroniczną lub poprzez dostarczenie do urny w budynku głównym starostwa. Pracownicy odbierają bardzo dużo telefonów od mieszkańców, którzy proszą najczęściej o pomoc w wypełnieniu druków. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku lub braków w dokumentacjach projektowych urząd wydłuża inwestorom terminy w postanowieniach lub wezwaniach na uzupełnienie tych braków, aby z uwagi na zaistniałą sytuację inwestorzy byli w stanie uzupełnić te braki (np. zamiast 7 dni na uzupełnienie, jest to 21 dni ). Możliwość taką daje kodeks postępowania administracyjnego. Dokumentacja kończąca załatwienie sprawy wysyłana jest do klientów drogą pocztową.

Wydział Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski dostarczone do urny na dokumentację. Najwięcej spraw, załatwionych w ostatnich tygodniach, dotyczy wyłączeń działek z produkcji rolnej, ale także uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydania decyzji o gospodarowaniu odpadami, planu urządzenia lasu i wydania kart wędkarskich. Część wniosków wpłynęła drogą elektroniczną, w których klienci użyli podpisu elektronicznego. Również w tym wydziale pracownicy kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie lub e-mailowo, jeśli dokumentacja jest niekompletna lub dane wymagają wyjaśnienia. Informują, jak należy skorygować dany wniosek. Listę spraw załatwianych w wydziale ochrony środowiska znajdziemy także na stronie BIP.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie