Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Blisko trzydzieści osób wzięło udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanym dla przedsiębiorców przez Regionalną Izbę Gospodarczą przy współpracy z bełchatowskim starostwem. W ciągu kilku godzin kursanci dowiedzieli się o aspektach prawnych niesienia pomocy bądź jej nieudzielenia poszkodowanym, jak też uczyli się praktycznych czynności ratowniczych.
zdjęcie
To drugi taki kurs w tym roku. Jego celem jest przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach, które mogą mieć miejsce w biurze, hali produkcyjnej, na ulicy czy w gospodarstwie. Szkolenie prowadzili profesjonalni ratownicy medyczni z Łodzi. Sporo czasu poświęcili na teorię, w której podkreślali konsekwencje prawne niedzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Jak powiedziała Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu, witając uczestników kursu w imieniu Starosty Bełchatowskiego, ważnym jest posiadać taką wiedzę, ale życzyła, by okoliczności do jej wykorzystania było jak najmniej. Przedsiębiorcy uczestniczyli w kursie bezpłatnie. Koszty wykładu i przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń pokryło bełchatowskie starostwo, tj. 1800 zł za oba tegoroczne kursy. Uczestnicy praktykowali m.in. unieruchamianie złamanych kończyn, układanie osoby w pozycji bocznej ustalonej, tzw. sztuczne oddychanie, dezynfekowanie ran i robienie opatrunków.
A.Zawodzińska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie