Przedstawiamy wyniki rekrutacji do szkół średnich prowadzonych przez samorząd powiatu bełchatowskiego.
zdjęcie
Rekrutacja po gimnazjum
Do liceum wyraziło swój akces 311 absolwentów gimnazjum – zakwalifikowanych zostało 276 uczniów do 10 oddziałów.
Największa popularnością cieszył się oddział menadżerski z językiem angielskim w I LO. Wybrało go w pierwszej preferencji 40 uczniów. Do oddziału medycznego z matematyką z „Bronka” chciało pójść 32 uczniów. Największy próg punktowy był do klasy matematyczno – fizycznej z informatyką i wynosił 125,8 pkt.
W Kochanowskim największą popularnością cieszyła się klasa społeczno – prawna
(z podziałem na przedmiot do wyboru historię lub geografię), którą wybrało 41 uczniów w pierwszej preferencji. Nie utworzy się klasa sportowa z piłką siatkową, ponieważ wybrało ją tylko 8 osób (wymagane minimum aby powstała klasa sportowa to 20 uczniów) ani klasa politechniczna z geografią, którą wybrało tylko 7 uczniów. Najwyższy próg punktowy obowiązywał w klasie społeczno – prawnej z historią 115,4 pkt.
W IV LO w ZSP nr 3, tzw. mundurówce na 38 chętnych przyjęto 30, w podziale na klasę policyjną 20-osobową (26 chętnych) i 10 osobową wojskową (12 chętnych). Klasą strażacka nie miała żadnego zainteresowania. Wystarczyło mieć 70,8 pkt, aby dostać się do IV LO.

Do technikum wyraziło swój akces 271 absolwentów gimnazjum – zakwalifikowanych zostało 294 do 10 oddziałów. Największa popularnością już od wielu lat cieszy się technik informatyk w ZSP nr 3. Wybrało go w pierwszej preferencji 47 uczniów, dlatego udało się utworzyć 1,5 oddziału w tym zawodzie. Pełny oddział będzie również miał technik elektryk. W ZSP 3 powstanie 5 oddziałów z 7 -ma zawodami technicznymi (2 oddziały pełne i 3 łączone).
W Technikum Ekonomiczno – Hotelarskim największą popularnością cieszył się technik logistyk (28 uczniów w I preferencji wybrało ten oddział) i technik hotelarstwa (27 chętnych). Powstaną 4 oddziały , gdzie uczniowie będą się uczyć w 7 zawodach, 3 oddziały łączone i 1 pełny logistyków.
W Technikum Mechanicznym w ZSP w Zelowie wszystkie 3 zawody techniczne cieszyły się uznaniem. Powstanie klasa łączona o zawodach: technik: pojazdów samochodowych, mechanik, informatyk.

Do branżowej szkoły I stopnia wyraziło swój akces 111 absolwentów gimnazjum – zakwalifikowanych zostało 115 do 5 oddziałów.
W SBIst. Nr 1 w ZSP 3 powstaną 2 oddziały łączone o zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dwa zawody nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem (ślusarz – 3 osoby i monter sieci i instalacji sanitarnych, tzw. hydraulik – 3 osoby).
W SBIst. Nr 2 w ZSP 4 powstanie 1 oddział łączony o zawodach: fryzjer i kucharz.
W SBIst. w ZSP w Zelowie powstaną 2 oddziały łączone w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych z klasą wielozawodową, oraz ślusarz z elektromechanikiem pojazdów samochodowych. Nie powstanie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (4 chętnych).

Szkoły prowadzone przez Powiat Bełchatowski dysponują 47 miejscami wolnymi, 12 w technikum i 35 w szkołach branżowych. Istnieje również możliwość zwiększenia liczebności w oddziałach liceum ogólnokształcącego (z 24 do 30 uczniów).

Rekrutacja po szkole podstawowej
Do liceum wyraziło swój akces 350 absolwentów szkół podstawowych – zakwalifikowanych zostało 312 do 12 oddziałów.
Największą popularnością cieszyło się II Liceum Ogólnokształcące, w którym powstanie 6 oddziałów. Do tzw. „Kochanka” chciało pójść 180 uczniów. Najbardziej obleganym był oddział biologiczny z chemią. Wybrało go w pierwszej preferencji 45 uczniów Pozostałe oddziały cieszyły się także dużym zainteresowaniem, około 30 uczniów wybierało każdy z oddziałów. Klasa sportowa nie zostanie otwarta w nowym roku szkolnym, ponieważ akces wyraziło do niej 11 uczniów (wymagane minimum, aby powstała klasa sportowa to 20 uczniów) oraz klasa biologiczna z fizyką (tylko 6 chętnych). Największy próg punktowy był do klasy matematycznej z językiem angielskim i informatyką i wynosił 129,15 pkt. Ze wszystkich 156 osób zrekrutowanych tylko 5 miało poniżej 100 pkt.
W I Liceum Ogólnokształcącym powstanie 5 oddziałów. Największą popularnością cieszyła się klasa biomedyczna z matematyką (36 chętnych). Nie utworzy się klasa politologiczno – prawna z wiedzą o społeczeństwie, ponieważ wybrało ją tylko 9 osób. Najwyższy próg punktowy obowiązywał w klasie menadżerskiej z j. angielskim 128,1 pkt.
W IV LO w ZSP nr 3, tzw. mundurówce na 45 chętnych przyjęto 30, w podziale na klasę policyjną 20-osobową (31 chętnych) i 10 osobową wojskową (12 chętnych), klasy strażackiej nie udało się utworzyć, gdyż wybrało ją tylko 2 uczniów. Wystarczyło mieć 72,8 pkt, aby dostać się
do IV LO.
Do technikum wyraziło swój akces 260 absolwentów szkoły podstawowej – zakwalifikowanych zostało 262 do 9 oddziałów.
Największą popularnością już od wielu lat cieszy się technik informatyk w ZSP nr 3. Wybrało go w pierwszej preferencji 44 uczniów, co pozwoliło na otwarcie 1,5 oddziału w tym zawodzie. Pełny oddział będzie również miał technik energetyki odnawialnej. W ZSP 3 powstanie
5 oddziałów z sześcioma zawodami technicznymi (3 oddziały pełne – informatyk, energia odnawialna i elektryk i 2 łączone). Nie powstanie klasa technika elektronika, ponieważ tylko 1 uczeń wybrał w pierwszej preferencji ten zawód.
W Technikum Ekonomiczno – Hotelarskim największą popularnością cieszył się technik logistyk (22 uczniów w I preferencji wybrało ten oddział). Powstaną 3 oddziały , gdzie uczniowie będą się uczyć w 6 zawodach. Nie utworzono technika usług fryzjerskich.
W Technikum Mechanicznym w ZSP w Zelowie technik informatyk cieszył się największym zainteresowaniem i taki oddział powstanie. Pozostałe zawody wybierało odpowiednio: technik pojazdów samochodowych – 1 osoba i technik mechanik 3 osoby.

Do branżowej szkoły I stopnia wyraziło swój akces 133 absolwentów szkoły podstawowej – zakwalifikowanych zostało 150 do 5 oddziałów.
W SBIst. Nr 1 w ZSP 3 powstaną 2 oddziały łączone o zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających i monter zabudowy. 2 zawody nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem (ślusarz – 3 osoby i monter sieci i instalacji sanitarnych, tzw. hydraulik – 4 osoby).
W SBIst. Nr 2 w ZSP 4 powstanie 1 oddział łączony o zawodach: fryzjer i kucharz.
W SBIst. w ZSP w Zelowie powstaną 2 oddziały łączone w zawodach: ślusarz z klasą wielozawodową oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych z mechanikiem pojazdów samochodowych i elektromechanikiem pojazdów samochodowych.

Szkoły prowadzone prze Powiat Bełchatowski dysponują 24 miejscami wolnymi, 6 w liceum ogólnokształcącym, 8 w technikum i 10 w szkołach branżowych. Istnieje również możliwość zwiększenia liczebności w oddziałach liceum ogólnokształcącego (z 24 do 30 uczniów). W szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Bełchatowski zostanie utworzonych o 23 oddziałów więcej w porównaniu do roku szkolnego 2018/19.


 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.