Radni wybiorą wiceprzewodniczących i powołają komisje
Radni wkrótce podejmą ważne decyzje dotyczące składu komisji oraz wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Zaplanowane na 20 maja spotkanie w Sali Herbowej urzędu miasta obfituje w kluczowe punkty, które wpłyną na przyszłe działania lokalnego samorządu.
  1. Ślubowanie radnej Katarzyny Sidorczuk
  2. Wybór wiceprzewodniczących rady
  3. Powołanie komisji stałych
  4. Utworzenie komisji ds. transformacji i rozwoju

Podczas drugiego posiedzenia Rady Miejskiej IX kadencji, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, radni będą mieli za zadanie wybrać wiceprzewodniczących oraz powołać komisje stałe. Wydarzenie to odbędzie się tradycyjnie w Sali Herbowej urzędu miasta, a jego początek zaplanowano na godzinę 16:00.

Spotkanie rozpocznie się od ślubowania radnej Katarzyny Sidorczuk, która nie mogła uczestniczyć w inauguracyjnym posiedzeniu. Następnie radni przystąpią do wyboru wiceprzewodniczących. Jest to istotny krok w organizacji pracy Rady, który wpłynie na jej efektywność w nadchodzącej kadencji.

Kolejnym ważnym punktem obrad będzie powołanie komisji stałych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą wchodzić przewodniczący ani wiceprzewodniczący rady. Po powołaniu komisji, radni wybiorą spośród siebie ich członków, co pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie tych organów.

Na sesji zostanie również powołana doraźna komisja ds. transformacji i rozwoju, której zadaniem będzie przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, inicjowanie powstawania dokumentów strategicznych oraz pozyskiwanie ekspertyz i opinii zarówno specjalistów, jak i grup społecznych czy zawodowych. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, komisja ta będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta.

Radni mają przed sobą intensywny dzień pełen ważnych decyzji, które wpłyną na przyszłe działania lokalnego samorządu. Zachęcamy mieszkańców do śledzenia transmisji obrad na portalu eSesja, gdzie dostępne są także wszystkie dokumenty sesyjne.


Wg inf z: UM Bełchatów