Remont ulicy na osiedlu Dolnośląskim wchodzi w nową fazę
Trwa remont jednej z osiedlowych uliczek na Dolnośląskim, co wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa na drodze. Modernizacja ulicy jest częścią większego projektu realizowanego w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.
  1. Przebudowa miejsc parkingowych i zmiana oświetlenia.
  2. Wylewanie pierwszej, wyrównawczej warstwy asfaltu.
  3. Regulacja studzienek kanalizacyjnych.
  4. Wylanie warstwy ścieralnej asfaltu.

W pierwszej kolejności wykonawca skupił się na przebudowie miejsc parkingowych przed blokiem nr 137. Stare ażurowe kostki zostały zastąpione nowymi betonowymi, a także zmodernizowano oświetlenie, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowych 12 miejsc parkingowych.

Obecnie, prace koncentrują się na ulicznej nawierzchni. Wykonawca rozpoczął od wylania pierwszej warstwy asfaltu, tzw. wyrównawczej. Ten etap jest kluczowy, aby zapewnić odpowiednią stabilność i przygotować drogę do dalszych prac.

Następnie planowana jest regulacja studzienek kanalizacyjnych, co jest niezbędne dla zapewnienia właściwego odprowadzania wody deszczowej. Po zakończeniu tych prac, wykonawca przystąpi do wylania warstwy ścieralnej asfaltu, która będzie końcowym etapem remontu.

Przypomnijmy, że modernizacja tej osiedlowej uliczki to jedno z wielu zadań realizowanych przez miasto dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Remont ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach osiedlowych.

Choć prace mogą wiązać się z chwilowymi utrudnieniami, mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na zakończenie remontu i możliwość korzystania z nowej, bezpieczniejszej infrastruktury.


Według informacji z: UM Bełchatów