Pierwszy Turniej w Warcaby dla Uczestników WTZ z Łódzkiego pod Patronatem Starosty
W Dąbrowie Rusieckiej zainicjowano niezwykłe wydarzenie, które skupiło uwagę lokalnej społeczności. Pierwszy Turniej w Warcaby, zorganizowany dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego województwa łódzkiego, stał się okazją do integracji, rywalizacji i promowania aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami. Patronat nad turniejem objęła Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowska, co podkreśla znaczenie inicjatywy dla regionu.
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, działający pod egidą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia życzliwości”, zorganizował pierwszy turniej w warcaby.
  2. Turniej otrzymał Honorowy Patronat Starosty Bełchatowskiego, Doroty Pędziwiatr.
  3. Cel wydarzenia to nie tylko współzawodnictwo, ale również integracja społeczna i promowanie sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.
  4. Wydarzenie to skupia się na propagowaniu równości i akceptacji w społeczeństwie.

Organizacja tego typu wydarzeń stanowi ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa, które jest otwarte i wrażliwe na potrzeby wszystkich swoich członków. Turniej w warcaby, mimo swojej pozornej prostoty, okazał się być potężnym narzędziem do osiągnięcia tych celów. Poprzez zdrową rywalizację, uczestnicy mieli okazję nie tylko do sprawdzenia swoich umiejętności strategicznych, ale również do nawiązania nowych znajomości i przełamywania barier społecznych.

Niezaprzeczalnie, takie inicjatywy jak ta zorganizowana w Dąbrowie Rusieckiej, przyczyniają się do zwiększenia świadomości na temat niepełnosprawności oraz promują ideę inkluzji i równości. Jest to dowód na to, że sport i gry strategiczne mogą służyć nie tylko zabawie, ale też są ważnym elementem terapii zajęciowej i integracji społecznej.

Warto zaznaczyć, że zaangażowanie lokalnych władz i instytucji, takich jak Starostwo w Bełchatowie, w tego rodzaju przedsięwzięcia, podkreśla znaczenie wspierania działań na rzecz wszystkich mieszkańców województwa, niezależnie od ich potrzeb i możliwości. Inicjatywy te tworzą przestrzeń, w której każdy może czuć się wartościowy i akceptowany.


Wg inf z: Powiat Bełchatów