Powiat Bełchatowski: Inwestycja w Bezpieczeństwo Cyfrowe: Powiat Bełchatowski otrzymuje dotację
Cyberbezpieczeństwo to nasza przyszłość – Powiat Bełchatowski podnosi swoje możliwości obronne. Zobacz, jak inwestycja i wsparcie finansowe UE wpłyną na lokalny rozkwit bezpiecznej cyfryzacji.
  • Projekt zwiększający cyberbezpieczeństwo w Powiecie Bełchatowskim dzięki Funduszom Europejskim.
  • Zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania dla kluczowych instytucji powiatu.
  • Szkolenia dla pracowników jako istotny element budowania świadomości zagrożeń cyfrowych.
  • Strategiczne znaczenie projektu dla ochrony danych mieszkańców i efektywności usług publicznych.

Mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego mogą spać spokojnie – ich dane są coraz lepiej chronione. To wynik nie tylko świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni, ale również konkretnych działań podejmowanych przez lokalne władze. W ramach nowatorskiego projektu, który uzyskał dotację z funduszy unijnych, zostanie znacząco zwiększone bezpieczeństwo informacji kluczowych instytucji naszego powiatu.

Na liście instytucji, które skorzystają z nowych rozwiązań, znalazło się Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Wszystkie te podmioty zostaną wyposażone w najnowsze systemy antywirusowe, urządzenia sieciowe i serwery, co zdecydowanie podniesie poziom lokalnego cyberbezpieczeństwa.

Co więcej, projekt przewiduje również przeszkolenie personelu, które pozwoli pracownikom nie tylko zrozumieć, ale i efektywnie reagować na aktualne zagrożenia cybernetyczne. Wiedza ta jest nieoceniona w erze cyfrowej, gdzie każde kliknięcie może być potencjalnym ryzykiem. Audyty bezpieczeństwa to kolejny krok do zapewnienia, że systemy informatyczne działają bez zarzutu i są gotowe stawić czoła nawet najbardziej wyrafinowanym cyberatakowym.

Wartość projektu wynosi 558.542,00 zł, z czego lwią część stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, które wynosi 419.512,89 zł. Jest to znaczące wsparcie finansowe, które pokazuje, że bezpieczeństwo cyfrowe jest traktowane jako priorytet, zarówno na poziomie lokalnym, jak i w szerszym kontekście europejskim.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia to nie tylko krok ku nowoczesności, ale również inwestycja w stabilność i zaufanie obywateli do usług publicznych. W dobie rosnącej liczby cyberataków, takie działania prewencyjne są nie tylko mile widziane, ale i niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczną przyszłość w cyfrowym świecie.


Opierając się na: Powiat Bełchatowski