W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, z udziałem władz Powiatu Bełchatowskiego, przedstawicieli służb mundurowych oraz placówek oświatowych odbyło się uroczyste przekazanie do użytku wirtualnej strzelnicy urządzonej dzięki projektowi Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”.
Strzelnica-5098-12
W uroczystym otwarciu witrualnej strzelnicy, które odbyło się w piątek, 27 października 2023 roku uczestniczyli: Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, Wicestarosta Jacek Bakalarczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Wasilewska, Dyrektor ZSP nr 1 w Bełchatowie Izabela Jarzecka, mjr Dominika Kwaczyńska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, por. Damian Wołosz oraz przedstawiciele policji, straży, jednostek oświatowych, Rady Rodziców oraz uczniowie klas mundurowych.­

- Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, która zasili formacje mundurowe w różnych specjalnościach. Mamy tutaj nie tylko klasy policyjną, strażacką i wojskową, ale także – od tego roku szkolnego - Oddział Przygotowania Wojskowego – zwróciła się do zebranych Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr dodając: - Sytuacja geopolityczna, czy nawet bliższa nam, tuż za wschodnią granicą skłania do tego, by szczególnie poważnie traktować kwestie obronności kraju, a nasza młodzież, która kształci się po to, by bronić bezpieczeństwa Polski i obywateli, musi mieć właściwe warunki do ćwiczeń, także ćwiczeń ze strzelania.

 
Jak podkreśliła starosta, to właśnie dlatego Powiat Bełchatowski zdecydował się wziąć udział w konkursie MON „Strzelnica w powiecie” i Starostwo z powodzeniem uzyskało prawie 158 tysięcy złotych dofinansowania na urządzenie strzelnicy, a więc 80 procent łącznych kosztów, które wyniosły 197 tys. 400 zł.
 
Zadanie obejmowało przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb wirtualnej strzelnicy oraz wyposażenie go w m.in.: cztery stanowiska strzeleckie, ekran stały i przenośny z możliwością komputerowej zmiany scenerii, wytwornik dymu, hełmy i kamizelki kuloodporne, a strzelać można zarówno w pozycji stojącej, jak i klęczącej czy leżącej.
 
- To miejsce jest inwestycją w nasze bezpieczeństwo i będzie służyć setkom uczniów, jednostkom strzeleckim, czy nawet służbom mundurowym z terenu miasta i powiatu – powiedziała starosta.
 
Podziękowała też dyrektor Izabeli Jarzeckiej i całemu gronu pedagogicznemu oraz przedstawicielom służb mundurowych za to, że wspierają młodzież i krzewią wśród młodych ludzi patriotyczne postawy, odwagę i niezłomność oraz miłość do Polski.
 
- Chcemy pokoju, ale musimy być gotowi do jego obrony – dodała Starosta Dorota Pędziwiatr.

Do tej pory w powiecie bełchatowskim, a dokładnie w Szkole Podstawowej w Klukach, została otwarta jedna wirtualna strzelnica i cieszy się ona sporym zainteresowaniem ze strony młodzieży, klubów strzeleckich, czy druhów z jednostek OSP.

„Strzelnica w powiecie” to działający od kilku lat rządowy projekt, który zapewnienia obywatelom możliwości doskonalenia posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny. Jego celem jest zwiększenie dostępności i popularyzacji szkoleń strzeleckich oraz kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze obronnym.