PEC od lat systematycznie modernizuje sieci ciepłowniczePEC od lat systematycznie modernizuje sieci ciepłownicze

 

Bełchatowski PEC zmodernizuje kolejne kilometry sieci ciepłowniczej. W tym roku nowoczesne preizolowane rury zamontowane zostaną na blisko 2,5 km odcinku. Powstaną też dwa nowe węzły cieplne. Wszystko kosztować będzie ponad 4 mln zł, z czego 2 mln zł to unijne dofinansowanie.

 


Miejska spółka PEC realizować będzie trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej i Północnej. Ekipy pracować będą także na os. Przytorze. Nowe sieci pojawią się w okolicy ul.: Gombrowicza 10 i Norwida 2 oraz 4. Zadanie trzecie dotyczy likwidacji węzła grupowego i budowy węzłów indywidualnych przy wspomnianych już ulicach: Gombrowicza i Norwida. Prace mają się rozpocząć już w maju, potrwają zaś do sierpnia.

 

 


- Wszystkie nasze inwestycje mają jeden cel, a jest nim komfort bezpieczeństwa cieplnego bełchatowian. Do tej pory wymieniliśmy około 100 km sieci kanałowych na preizolowane, co z przełożyło się na zmniejszenie strat przesyłowych. Na modernizację sieci po raz kolejny pozyskaliśmy unijne środki. Mowa o kwocie ponad 2 mln zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.– mówi Grzegorz Zegarek, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

PEC

 

Czasowe wyłączenia dostawy ciepłej wody: Czasowe wyłączenia dostawy ciepłej wody: 


17.05 - 7.06.2023
• ul. Zielona 2-26 (numery parzyste), 17-33 (numery nieparzyste), ul. Targowa 31-35 (numery nieparzyste), ul. Północna 3-13 (numery nieparzyste), ul. Czyżewskiego 38

 

30.05 - 7.06.2023
• ul. Zielona 1-13 (numery nieparzyste), ul. Wschodnia, ul. Czyżewskiego 42 i 44, ul. Olsztyńska 1 i 1a


31.05 - 1.06.2023
• ul. Czyżewskiego 13-23 (numery nieparzyste), ul. Harcerska 1-15, ul. Staszica 18 (MOPS)


19.06 - 20.06.2023
• ul. Słowackiego 10-13, ul. Hubala 2 i 4, al. Wyszyńskiego 10


19.06 - 27.06.2023
• ul. Gombrowicza 8 oraz 7-31 (numery nieparzyste) i 12-22 (numery parzyste), ul. Norwida 1-31, ul. Tuwima 7-21, ul. Prusa, ul. Baczyńskiego 4 i 6


19.06 - 28.06.2023
• ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2


19.06 - 29.06.2023
• ul. Wschodnia 6-34 (numery parzyste)


19.06 - 1.07.2023
• ul. Gombrowicza 6, ul. Norwida 4 oraz 33-75, ul. Tuwima 1-5, ul. Hubala 1 i 6


19.06 - 3.07.2023
• ul. Wschodnia 1-37 (numery nieparzyste), ul. Olsztyńska 1 i 1a