Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie podczas dzisiejszego posiedzenia podsumowała działalność w 2022 roku oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON przyznanych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku. W imieniu Starosty Bełchatowskiego, w posiedzeniu PSR ds. ON wzięła udział Sekretarz Powiatu Katarzyna Kleska.
IMG_9747 (Copy)
W ubiegłym roku na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych Powiat Bełchatowski miał kwotę ponad 3,7 mln zł. Najwięcej zdecydowano się przeznaczyć na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i w Dąbrowie Rusieckiej, na dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, a ponadto m.in. na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz na likwidację barier architektonicznych i technicznych.

Na ten rok PFRON przyznał dla Powiatu Bełchatowskiego znacznie wyższą kwotę na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, bo prawie 4 mln 949 tys. zł. Zgodnie z pozytywnie zaopiniowanych projektem uchwały, prawie połowa (ponad 2 mln 354 tys. zł) przyznanych środków musi być przeznaczona na całoroczną działalność WTZ w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej. Pozostała kwota wydatkowana będzie na aktywizację zawodową niepełnosprawnych, dofinasowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidację barier.

Na zakończenie posiedzenia, w podziękowaniu za społeczną pracę, sekretarz Katarzyna Kleska wręczyła członkom PSR ds. ON drobnde upominki ze świątecznym, wielkanocnym akcentem.