Terenowy Punkt Paszportowy w Bełchatowie działa już ponad miesiąc. Z możliwości wyrobienia dokumentu mieszkańcy korzystają bardzo chętnie, o czym świadczy liczba załatwionych spraw. Dotychczas złożono 1300 wniosków, a pół tysiąca osób już odebrało dokument. Dziennie zgłasza się około 120 mieszkańców.
paszporty glowne
Pierwsze tygodnie pracy biura to także czas na przyjrzenie się potrzebom i oczekiwaniom klientów oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Trzeba pamiętać, iż w tym samym budynku funkcjonuje również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zarówno odwiedzający biuro paszportowe, jak też osoby załatwiające sprawy w PZds.ON, korzystają z tego samego ciągu komunikacyjnego. W związku z tym punkt paszportowy został przeorganizowany inaczej, tj. w taki sposób, by łatwo i „bezkolizyjnie” móc do niego dotrzeć. Dodatkowo zostało uruchomione drugie stanowisko do obsługi klientów.

Przypomnijmy, Terenowy Punkt Paszportowy w Bełchatowie działa od 24 stycznia br. Jak powiedziała podczas uroczystości jego otwarcia Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, uruchomienie punktu jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców. - Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego już nie muszą po paszport jeździć do Piotrkowa czy Łodzi, dzięki czemu zaoszczędzą czas i pieniądze – dodała starosta. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk podziękował Staroście Bełchatowskiemu za bezpłatne udostępnienie i przystosowanie pomieszczeń oraz pomoc w wyposażeniu punktu.

Terenowy Punkt Paszportowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Bełchatowie mieści się w budynku przy ulicy Czaplinieckiej 96. Obsługuje mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00, a we wtorki w godz.9.30-16.30.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie