Obrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratuObrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratu

 

Za nami LIV sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa do 2030 roku przyjęta. Podczas sesji radni zdecydowali także m.in. o zwiększeniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o pomoc żywnościową, zajęli się również sprawą zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.


Styczniową sesję zdominował temat przyszłości Bełchatowa. Jednym z punktów obrad było bowiem przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2023 – 2030. To jeden z najważniejszych dokumentów dla samorządu, określa bowiem kierunek, w którym w najbliższych latach ma zmierzać nasze miasto. Zapisane w nim zostały także najważniejsze działania, jakie należy podjąć, by osiągnąć strategiczne dla Bełchatowa cele.

 

- Implementacja Strategii oznacza wzrost jakości życia mieszkańców. Określiliśmy 5 strategicznych celów dla miasta. Pierwszy z nich - horyzontalny dotyczy zrównoważonego rozwoju, dotykamy także rozwoju kreatywnego kapitału, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, kwestii związanych z ochroną środowiska, obszarów infrastruktury społecznej, technicznej, jak również wsparcia urzędu i dobrego zarządzania, co finalnie ma się przełożyć na jakość życia mieszkańców - tłumaczy dr hab. Andrzej Raszkowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który opracował Strategię dla naszego miasta i przedstawił ją na LIV sesji Rady Miejskiej. – Ponadto bardzo byśmy chcieli, żeby Bełchatów to była innowacja, żeby te inwestycje, które się tutaj pojawią dotyczyły rozwoju opartego o nowoczesną gospodarkę, o innowacje, o zielone rozwiązania ekologiczne i to właśnie taką przyszłość Bełchatowa chcielibyśmy widzieć. Podsumowując przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta oznacza lepiej zarządzany urząd, więcej środków dla mieszkańców, więcej zrealizowanych projektów europejskich i bardziej spójna wizja na przyszłość – dodaje dr hab. Andrzej Raszkowski.Należy zaznaczyć, że przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta ma ogromne znaczenie w kontekście ubiegania się przez Bełchatów o środki zewnętrzne – w tym także fundusze europejskie. Dzięki pozyskaniu takiego wsparcia możliwe będzie przeprowadzenie ważnych z punktu widzenia miasta i mieszkańców inwestycji. Przyjęty przez radnych dokument dostępny jest na portalu eSesja.

 

Kolejnym z tematów styczniowej sesji była kwestia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystanie z pomocy żywnościowej w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. Chodzi o znaczącą podwyżkę, bo aż do 200 proc. Dzięki temu miasto będzie mogło zabezpieczyć potrzeby żywieniowe większej liczby potrzebujących mieszkańców. Zgodnie z szacunkami magistratu takiej formy wsparcia trzeba udzielić 1510 osobom, z których 1506 to dzieci i młodzież.

 

Jeśli chodzi społeczne, radni pochylili się również nad miejskim Programem osłonowym „Wsparcie seniorów na rok 2023”. Chodzi o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania starszych mieszkańców Bełchatowa. Umożliwić to ma tzw. opieka na odległość. Przypomnijmy, że już w roku ubiegłym taka opieka została zapewniona ponad stu bełchatowskim seniorom, a to za sprawą opasek bezpieczeństwa. W tym roku miasto planuje kontynuować te działania i przekazać opaski SOS kolejnym osobom. Wspomniany program w 80 proc. finansowany będzie ze środków rządowych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów.

 

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący zmiany regulaminu korzystania z Lodowiska Miejskiego. Chodzi o zwiększenie limitu osób jednocześnie przebywających na tafli z 50 do 90. W trakcie styczniowej sesji radni przyjęli również plan pracy Rady Miejskiej na najbliższy rok.

 

Na koniec sesji prezydent Mariola Czechowska przekazała także radnym informacje na temat jej interwencji w sprawie planowanych przez PGE podwyżek ciepła.

 

– Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane przeze mnie pismo do PGE GiEKS S.A. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że obecnie jest ono rozpatrywane w centrali PGE w Warszawie. Wiem również, że parlamentarzyści, do których zwróciliśmy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, także podjęli konkretne działania. Zostały wysłane pisma do p.o. Prezesa Zarządu PGE GiEKS S.A. Sławomira Podkówki oraz Ministra Klimatu i Środowiska Anny Moskwy. Jak tylko otrzymam odpowiedź, niezwłocznie każdemu z radnych ją przekażę – powiedziała prezydent Czechowska. – Jednocześnie pragnę poinformować, że jak co roku w styczniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło propozycję taryfy przesyłowej do Urzędu Regulacji Energetyki. W tym momencie nie została ona jeszcze zatwierdzona przez URE. We wniosku wpisana została planowana podwyżka w wysokości 22 proc. Spodziewamy się, że zatwierdzona przez Urząd podwyżka oscylować będzie w okolicach 17-18 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty przesyłu stanowią ok. 33 proc. rachunku, który płaci mieszkaniec, to realny wzrost opłat sięgać może maksymalnie 8 proc. na rachunku – dodała prezydent Mariola Czechowska.

 

AP

 

O najważniejszych założeniach Strategii Rozwoju Miasta mówił dr hab. Andrzej RaszkowskiO najważniejszych założeniach Strategii Rozwoju Miasta mówił dr hab. Andrzej Raszkowski