sesjaW planowanym porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał

 

Przed nami LIV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad, które zaplanowano na najbliższy czwartek, 26 stycznia, znalazły się m.in. punkty dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku, oraz planu pracy RM na 2023 rok. Transmisję z posiedzenia będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja.


Strategia Rozwoju Miasta to jeden z najważniejszych dokumentów lokalnych. Nakreślone zostały w nim zarówno kierunki rozwoju Bełchatowa na najbliższe lata, jak i wyzwania, przed jakimi stoi nasze miasto. Strategia podpowiada, jakie działania powinien podjąć samorząd, by Bełchatów był miastem bezpiecznym, przyjaznym i ekologicznym. Określa również strategiczne cele, których realizacja będzie kluczowa w latach 2023 – 2030. Mowa tutaj o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, tworzeniu przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu energetyki i turystyki, ochronie przyrody, rozwoju infrastruktury, a także o zwiększeniu dostępu do usług publicznych na wysokim poziomie. Strategia to także istotny dokument w kontekście aplikowania przez Miasto Bełchatów o środki zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich. I to właśnie nad tym dokumentem pochylą się miejscy radni w najbliższy czwartek, 26 stycznia. Rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie jest bowiem jednym z punktów styczniowej sesji Rady Miejskiej.


W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący zmiany regulaminu korzystania z Lodowiska Miejskiego. Chodzi o zwiększenie limitu osób jednocześnie przebywających na tafli z 50 do 90.


Radni zajmą się ponadto sprawą zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do szkół. W projekcie uchwały ustalono stawki za 1 km: w przypadku samochodów o pojemności do 900 cm3 proponuje się 0,89 zł, zaś dla samochodów o pojemności wyższej – 1,15 zł. Kolejnym z tematów lutowej sesji znalazła się także kwestia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystanie z pomocy żywnościowej w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, podniesienie wspomnianego kryterium do 200 proc. umożliwi zabezpieczenie potrzeb większej liczbie osób oraz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami dotyczącymi LIV sesji Rady Miejskiej znajdują się na portalu eSesja - tj. belchatow.eseja.pl. Tam również będzie można na żywo śledzić obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00.

 

AP