Co to jest i jak wygląda faktoring w eFaktor?

Płynność finansowa to czynnik o olbrzymim znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa. Jej brak przeważnie pociąga za sobą kłopoty. Z poniższego artykułu można dowiedzieć się, czym jest usługa faktoringu i w jaki sposób może rozwiązać problemy z płynnością.

Czym jest faktoring?

Jest to usługa, w ramach której jeden podmiot (tak zwany faktor) finansuje zobowiązania zaciągnięte przez kontrahentów swojego klienta (tak zwanego faktoranta). Najczęściej wykupywane są faktury, stąd też nazwa usługi.

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje faktoringu. Pierwszy to faktoring pełny, zwany też właściwym. W takim modelu faktor jest w pełni świadom ryzyka niewypłacalności. Jeśli ziście się ono, sam będzie dochodził tego, co mu się należy. W drugim modelu, faktoringu niepełnym czy też niewłaściwym nie stosuje się takiego rozwiązania. Wyróżnia się też faktoring mieszany. Oznacza on uzgodnienie pewnej kwoty, do której faktor ponosi odpowiedzialność.

Czasem można napotkać podział na faktoring jawny (klasyczny) i cichy. Ten pierwszy oznacza, że kontrahenci dowiadują się o tym, że wystawca faktury skorzystał z pomocy faktora. Jeśli faktoring jest jawny, swoje zobowiązanie kontrahent wpłaca na konto faktora. Z kolei w faktoringu cichym dłużnik nie jest świadom zawartej umowy. W takich warunkach przekazuje pieniądze swojemu wierzycielowi. Dopiero on przelewa je na rachunek faktora.

Jeszcze innym rodzajem jest faktoring odwrócony, w którym to faktorant staje się dłużnikiem faktora.

Po faktoring sięgają przedsiębiorcy w różnych sytuacjach. Częstym powodem wyboru jest nagła prośba kontrahenta o dłuższy termin spłaty. W przypadku baraku zdolności kredytowej faktoring również jest popularnym wyborem. Czynnikiem skłaniającym do faktoringu może być także chęć ograniczenia ryzyka. W biznesie ostrożność to bardzo ważna cecha.

Jakie są zalety faktoringu?

Jeśli przedsiębiorstwo wystawia głównie faktury o długich terminach spłaty, powstaje pewien problem. W oczekiwaniu na środki od kontrahentów na firmowym rachunku może zabraknąć pieniędzy. Co się wtedy dzieje? Pojawia się ryzyko niemożliwości wynagrodzenia pracowników. Spłaty kredytów na firmę. Korzystania z usług innych firm. Oznacza to utratę tak zwanej płynności finansowej z powodu zatorów płatniczych. Jest to niemożność wywiązywania się z najważniejszych zobowiązań. Jego długofalowym skutkiem może być poważny spadek reputacji przedsiębiorstwa. Nikt przecież nie chce współpracować z podmiotem znanym z tego, że nie może spłacić swoich zobowiązań. A to w najskrajniejszych przypadkach może poskutkować nawet bankructwem firmy. Jest to sytuacja, której bez wątpienia pragnie uniknąć każdy przedsiębiorca.

Faktoring rozwiązuje ten problem. Faktor w bardzo szybkim tempie przekazuje faktorantowi potrzebne mu pieniądze. Jest to wyjście znacznie szybsze, niż czekanie na przyznanie kredytu przez bank czy pożyczki przez firmę pozabankową. Bardzo częstym zjawiskiem w faktoringu jest przekazanie środków poniżej dwudziestu czterech godzin od zawarcia umowy. Z kolei w banku wiązałoby się to z dostarczaniem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, badaniu historii kredytowej, składaniem wniosków. I oczekiwaniem na decyzję, która potrafi pochłonąć bankowi wiele dni, a nawet tygodni. Problem tkwi w tym, że w niektórych sytuacjach nie można sobie pozwolić na takie oczekiwanie.

Faktoring w eFaktor

Przykładową firmą, w której można skorzystać z usługi faktoringu jest eFaktor. Klienci tego faktora mogą liczyć na pokrycie faktur do 15 milionów złotych. Mali i średni przedsiębiorcy, główna grupa docelowa eFaktor mogą liczyć na środku nawet w ciągu ośmiu godzin. Firma działa na rynku od wielu lat, dzięki czemu zdołała wypracować sobie zasłużoną pozycję eksperta. Współpracę z eFaktor rozpoczyna gruntowna analiza sytuacji klienta. Na podstawie tejże analizy dobierane są odpowiednie instrumenty.

Jakość usług firmy eFaktor może zagwarantować także obsłużenie przez nią na przestrzeni lat ponad sześćdziesięciu tysięcy faktur. Dotyczą one klientów z różnorodnych branż. Zatem firma nie zamyka się na żaden sektor. Proces uzyskiwania finansowania faktur wiąże się z formalnościami ograniczonymi do absolutnego minimum.

Współpraca z eFaktor może rozpocząć się pół godziny od kontaktu. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Klientem tak szybko, jak to możliwe. W firmie można otrzymać każdy wymieniony w pierwszej części artykułu rodzaj faktoringu. Jednak atutem finansowania faktur w tej firmie jest jej unikatowy w skali rynku produkt. Mowa o faktoringu z terminalem. Jest to usługa dedykowana przedsiębiorcom działającym przede wszystkim w oparciu u płatności bezgotówkowe. Jak ona działa? Wystarczy przekazać eFaktorowi pliki JPK za ostatnie pół roku. Niedługo potem otrzyma się decyzję o wysokości przyznanych środków. Wyłącznym warunkiem skorzystania z tej formy jest posiadanie terminala.

eFaktor dzięki swojemu doświadczeniu jest w stanie obsłużyć Klientów z każdej branży. Z jego usług najczęściej korzystają branże znane z długich terminów spłaty zobowiązań. Mowa tu o firmach z sektora budowlanego, klubach sportowych, zawodowych sportowcach, czy tak zwanych branżach nietuzinkowych, tj. bardziej niszowych. Każda z nich dzięki eFaktor może uniknąć nieprzyjemności wynikających z niespłaconych faktur.